Tìm kiếm
Có 608 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHụNG HIệP HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-394 - Người đại diện pháp luật: Bu�I Tha�Nh Nông
Địa chỉ: Số 588, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH PHụNG HIệP

Mã số thuế: 0301103908-211 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Tâm
Địa chỉ: Số 130-132 Hùng Vương, ấp Mỹ Qưới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí Kim Liên

Mã số thuế: 0303585044-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tuân
Địa chỉ: số 53 ấp Long Hòa A1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BáCH HóA XANH - CửA HàNG BáCH HóA XANH HậU GIANG

Mã số thuế: 0310471746-361 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Dũng
Địa chỉ: Thửa đất 40,41,44,46,47,48 tờ bản đồ số 72, ấp Phú Khởi, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP NHấT THốNG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0313369853-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thời
Địa chỉ: Mùa Xuân, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ AN KHANG TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0314587300-011 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đăng Linh
Địa chỉ: Thửa đất số 40, 41, 44, 46, 47, 48 Tờ bản đồ số 72, ấp Phú K, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CHI NHáNH TRUNG TâM PHâN PHốI HậU GIANG - CôNG TY CP TậP ĐOàN LộC TRờI

Mã số thuế: 1600192619-059 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Luật
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TNHH VạN TíN LONG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 1602007533-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Tư
Địa chỉ: ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CHI NHáNH HậU GIANG - CôNG TY TNHH DịCH Vụ KHO VậN LộC TRờI

Mã số thuế: 1602131844-002 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH QUANG HUY
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

DNTN Châu Lý Dũng

Mã số thuế: 1800219642 - Người đại diện pháp luật: Châu Lý Dũng
Địa chỉ: ấp Tân Phú A1, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

DNTN XN xây dựng Đồng Hoà

Mã số thuế: 1800224699 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoà
Địa chỉ: số 196A, ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, , Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

DNTN Vạn Hoà

Mã số thuế: 1800224804 - Người đại diện pháp luật: Võ Phước Thạnh
Địa chỉ: 118 ấp Phú Khởi - Thạnh Hoà, , Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HAI THàNH VIêN HòA Hà

Mã số thuế: 1800224850 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Số 39, ấp Trường Khánh, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Xây Dựng Hồng Phát

Mã số thuế: 1800224970 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Giữ
Địa chỉ: Số 533, ấp 6, Thị trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh

Mã số thuế: 1800273505 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Hoà Phụng, Thị trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TNHH HảI SảN VIệT HảI

Mã số thuế: 1800335060 - Người đại diện pháp luật: Hồ Vi Cường
Địa chỉ: Km 2087 + 500, Quốc Lộ 1A, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

DNTN Ngọc Phát

Mã số thuế: 1800346425 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Thường
Địa chỉ: ấp Phương An A, Phương phú, , Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU HồNG XUâN

Mã số thuế: 1800387774 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Cường
Địa chỉ: ấp Phương Quới C, Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU HồNG XUâN

Mã số thuế: 1800387774-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Minh Duy
Địa chỉ: số 283, ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU HồNG XUâN CHI NHáNH 2

Mã số thuế: 1800387774-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Cường
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang