Tìm kiếm
Có 222 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN TIểU CầN TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-670 - Người đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Mạo
Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh - Co.opmart Tiểu Cần

Mã số thuế: 0301175691-048 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cường Thịnh
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH TIểU CầN

Mã số thuế: 0302567652-172 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Quốc lộ 60, khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CôNG TY TNHH XâY DựNG HồNG Hà

Mã số thuế: 0305213725 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hà
Địa chỉ: Số 129, quốc lộ 54, khóm 6, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Game Tiến Phát

Mã số thuế: 0313369814-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Khải
Địa chỉ: Số 68 đường Định Thuận, Khóm 3, Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHáNH TRUNG PHáT TIểU CầN

Mã số thuế: 0314039456-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Trung
Địa chỉ: Shop L1-03, Coopmart Tiểu Cần, Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ LALA

Mã số thuế: 0315442315 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy ý Ngân
Địa chỉ: ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CHI NHáNH TRà VINH CôNG TY TNHH ADC

Mã số thuế: 1800348038-029 - Người đại diện pháp luật: Lâm Quốc Việt
Địa chỉ: ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Công ty TNHH MTV VLXD Phúc Tấn - Địa điểm Cửa hàng Xăng dầu Phú Cần

Mã số thuế: 1800594763-002 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ NGỌC DIỄM
Địa chỉ: ấp Đại Trường, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Công ty TNHH MTV VLXD Phúc Tấn - Địa điểm Cửa hàng Xăng dầu Phước Hưng

Mã số thuế: 1800594763-003 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ NGỌC DIỄM
Địa chỉ: ấp Ngã Tư 1, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DầU KHí VINH ANH TạI TRà VINH

Mã số thuế: 1801372812-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Vinh
Địa chỉ: ấp Đại Trường, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Xuân

Mã số thuế: 2100100354 - Người đại diện pháp luật: Trần Bảo Xuân
Địa chỉ: Số 32, Khóm 6, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

DNTN Quốc Việt

Mã số thuế: 2100100918 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: 73, Khóm 3, Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

DNTN Nguyên Mậu

Mã số thuế: 2100101132 - Người đại diện pháp luật: Trần Phát
Địa chỉ: Khóm 3, TT. Cầu Quan, , Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHú CầN

Mã số thuế: 2100102263 - Người đại diện pháp luật: Chung Hữu Nhơn
Địa chỉ: Quốc lộ 60, ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lục Răng

Mã số thuế: 2100114068 - Người đại diện pháp luật: Sơn Răng
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân TT Cầu Quan

Mã số thuế: 2100184555 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dảnh
Địa chỉ: Số 132 Trần Phú, Khóm 3, Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Trung tâm y tế Tiểu cần

Mã số thuế: 2100190904-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hội
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần

Mã số thuế: 2100190904-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Lộc
Địa chỉ: ấp Đại Mong, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiểu Cần

Mã số thuế: 2100191802 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh