Tìm kiếm
Có 68 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG VIệT BắC

Mã số thuế: 2500404068 - Người đại diện pháp luật: Lã Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ

Mã số thuế: 5600128233-014 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Bản Hậu Huôi, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Kiên Điện Biên

Mã số thuế: 5600159400 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trưởng Thành Điện Biên

Mã số thuế: 5600192479 - Người đại diện pháp luật: Thùng Thị Quyền
Địa chỉ: Bản Nà ín, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chà Cang

Mã số thuế: 5600205103 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Hưng
Địa chỉ: Xã Chà Cang, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Mầm non Chà cang

Mã số thuế: 5600205216 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Yến
Địa chỉ: Xã Chà cang, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Tiểu học Chà cang

Mã số thuế: 5600205223 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hậu
Địa chỉ: Xã Chà cang, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Mầm non Nà hỳ

Mã số thuế: 5600205255 - Người đại diện pháp luật: Vì Thị Luân
Địa chỉ: Xã Nà hỳ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Trung học cơ sở Nà hỳ

Mã số thuế: 5600205294 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Hoàn
Địa chỉ: Xã Nà hỳ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

UBND Xã Chà cang.

Mã số thuế: 5600205304 - Người đại diện pháp luật: Lèng Văn Vinh
Địa chỉ: Xã Chà cang, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Mầm Non Si Pa Phìn

Mã số thuế: 5600206185 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Bản Tân Lập Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Nà Khoa

Mã số thuế: 5600206795 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Nà Khoa, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Vàng Đán

Mã số thuế: 5600206851 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thơm
Địa chỉ: Bản Huổi Khương - xã Nà Bủng, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Mầm non Nà Khoa

Mã số thuế: 5600206957 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Thu
Địa chỉ: Xã Nà Khoa, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán trú Trung Học Cơ Sở Nà Bủng

Mã số thuế: 5600206996 - Người đại diện pháp luật: Dương Duy Dần
Địa chỉ: Xã Nà Bủng, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

UBND xã Chà tở

Mã số thuế: 5600207735 - Người đại diện pháp luật: Tao Văn Vinh
Địa chỉ: xã Chà Tở, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

UBND Xã Chà Nưa

Mã số thuế: 5600207742 - Người đại diện pháp luật: Tao Văn Hùng
Địa chỉ: Xã chà nưa, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

UBND xã Phìn Hồ

Mã số thuế: 5600207767 - Người đại diện pháp luật: Hồ Chử Dung
Địa chỉ: Xã phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường THCS Chà Tở

Mã số thuế: 5600209122 - Người đại diện pháp luật: Cà Văn Se
Địa chỉ: Xã Chà Tở, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Trường tiểu học Na Cô Sa

Mã số thuế: 5600209147 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Na Cô Sa, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên