Tìm kiếm
Có 23.560 kết quả tìm kiếm
CN tổng công ty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin ( TNHH!TV) - TTXNK và hợp tác ĐTư - VVMI

Mã số thuế: 0100100015-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Quy
Địa chỉ: 30B phố Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội

TổNG CôNG TY THéP VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100100047 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phúc
Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VIệN MáY Và DụNG Cụ CôNG NGHIệP

Mã số thuế: 0100100128 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Số 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

Trung tâm chuyển giao công nghệ

Mã số thuế: 0100100128-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Số 46 Láng hạ, , Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Hà NộI - VNSTEEL

Mã số thuế: 0100100368 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Dũng
Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội

Viện Công Nghệ

Mã số thuế: 0100100431 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Vĩnh Giang
Địa chỉ: Số 25 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, , Quận Đống đa, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội

Mã số thuế: 0100100551 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ: Số 46, Phố Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Nam Thái

Mã số thuế: 0100100569 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đính
Địa chỉ: Số 11 ngõ Thịnh Hào I, đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU SảN PHẩM Cơ KHí

Mã số thuế: 0100100671 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Số 4, phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Lixeha

Mã số thuế: 0100100720 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: 231 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Hạ TầNG 18

Mã số thuế: 0100100738 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Thắng
Địa chỉ: Số 193 - 195, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN I

Mã số thuế: 0100100745 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VíT Hà NộI

Mã số thuế: 0100100784 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Lưu
Địa chỉ: Số 36, ngõ Thịnh Hào I Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG - TALIMEX

Mã số thuế: 0100101019 - Người đại diện pháp luật: Trần Thúy Nga
Địa chỉ: Số 43 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC ĐốNG ĐA

Mã số thuế: 0100101114-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Hà Nội

Viện năng lượng

Mã số thuế: 0100101227 - Người đại diện pháp luật: Trần Kỳ Phúc
Địa chỉ: Số 6, phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống đa, Hà Nội

Trung tâm tư vấn năng lượng và chuyển giao công nghệ

Mã số thuế: 0100101227-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Việt
Địa chỉ: Số 6 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT KINH DOANH BAO Bì Và HàNG XUấT KHẩU Hà NộI CHUYểN ĐổI (CPH) Từ DOANH NGHIệP

Mã số thuế: 0100101234 - Người đại diện pháp luật: Cao Mạnh Lâm
Địa chỉ: Khu thủ công nghiệp Hoàng Cầu, P. ô Chợ Dừa, , Quận Đống đa, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KHOAN Và DịCH Vụ Kỹ THUậT KHAI THáC Mỏ

Mã số thuế: 0100101266 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thành
Địa chỉ: Số 101(số 6, ngõ Chùa Nền), đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội

xí nghiệp dịch vụ thiết bị vật tư

Mã số thuế: 0100101266-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Tấn
Địa chỉ: 101 đường láng thượng (số 6 ngõ chùa nền), , Quận Đống đa, Hà Nội