Tìm kiếm
Có 458 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC Hà TĩNH

Mã số thuế: 0100112437-054 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Cường
Địa chỉ: Số 52, đường Trần Phú, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã HồNG LĩNH Hà TĩNH (ĐượC CH

Mã số thuế: 0100686174-125 - Người đại diện pháp luật: Phan Trọng Hiền
Địa chỉ: Số 42, đường Trần Phú, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Và Khu Công Nghiệp Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0101172083-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy (Đổi Lần 5
Địa chỉ: Khối 10, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH GC VIệT NAM

Mã số thuế: 0105420851 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Phòng 201, tòa nhà 43 Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG KIM

Mã số thuế: 0105763513 - Người đại diện pháp luật: Bùi Bình Nguyên
Địa chỉ: 45 Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN PHươNG ĐôNG GIA

Mã số thuế: 0105771031 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh THủy
Địa chỉ: Phòng 202, tòa nhà 43 Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI Hà TĩNH - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và PHáT TRIểN NHâN LựC TRí ĐứC

Mã số thuế: 0106021507-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Trang
Địa chỉ: Số 164 Nguyễn ái Quốc, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và THIếT Bị Y Tế MINH PHươNG

Mã số thuế: 0106221288 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thuỳ Linh
Địa chỉ: Số 1 phố Lê Duẩn, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN MILI

Mã số thuế: 0106747017 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Nghĩa
Địa chỉ: Phòng 202, Tòa nhà 43 Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Himico Hà Nội Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0106789017-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiệp
Địa chỉ: Số 26 đường Trần Phú, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ĐèN LED NăNG LượNG ĐIệN QUANG

Mã số thuế: 0106882979 - Người đại diện pháp luật: Kiều Hồng Hà
Địa chỉ: Số 1 Đường Lê Duẩn, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HIếU ANH

Mã số thuế: 0107469041 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Số 43 Trần Phú, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI & XNK PHúC THàNH

Mã số thuế: 0107751552 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Phòng 101 Khách sạn Hồng Lĩnh 43 Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Hà TĩNH - CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC LASTING

Mã số thuế: 0108042090-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hân
Địa chỉ: Số 174 đường Nguyễn ái Quốc, tổ dân phố 2, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN HILUX TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0313393398-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Thanh) khối phố 8, Xã Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SUấT ăN HạNG NHấT TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0800975100-010 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hải Anh
Địa chỉ: Nhà ăn Công ty tnhh haivina Hồng Lĩnh,CCN Nam Hồng, Xã Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Xí NGHIệP TRUNG Đô HồNG LĩNH - CôNG TY Cổ PHầN TRUNG Đô

Mã số thuế: 2900324272-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hà
Địa chỉ: Đường Nguyễn ái Quốc, Tổ dân phố Thuận Hồng, Xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Vận Tải Bình Minh Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 2900522852-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phúc
Địa chỉ: Nhà số 1, đường Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Tùng Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 2900598763-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Minh Lộc, tổ 4, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Sản Xuất Vật Liệu Luân Lan Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 2900607175-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lan
Địa chỉ: Tổ 1, Khối 1, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh