Tìm kiếm
Có 2.130 kết quả tìm kiếm
VIETTEL BếN TRE � CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-068 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thắng
Địa chỉ: Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Chi Cục Đăng Kiểm Bến Tre

Mã số thuế: 0100109120-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương Vân
Địa chỉ: 2 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Chi nhánh Nhà xuất bản Hội nhà văn Miền Tây Nam Bộ đặt tại tỉnh Bến Tre

Mã số thuế: 0100111320-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Sơn
Địa chỉ: Số nhà 314C đường Hoàng Lam, tổ 10 khu phố 3, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0100111948-038 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thùy Trang
Địa chỉ: Số 02, đại lộ Đồng Khởi, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG BếN TRE - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-025 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Số 01 Cách mạng tháng Tám, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bến Tre

Mã số thuế: 0100112437-150 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thuận
Địa chỉ: Số 55B3, Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0100150619-037 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Bảy
Địa chỉ: Số 21, Đại lộ Đồng Khởi, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG KHởI

Mã số thuế: 0100150619-169 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Tấn
Địa chỉ: Số 59, đại lộ Đồng Khởi, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0100283873-117 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường
Địa chỉ: Số 90A3, đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH DV Và TM MESA - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0100520429-008 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 127Đ, đường Đồng Văn Cống, ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH BếN TRE

Mã số thuế: 0100686174-056 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Dụ
Địa chỉ: Số 284A1, Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG KHởI BếN TRE

Mã số thuế: 0100686174-378 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Lan
Địa chỉ: Số 14A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố BếN TRE

Mã số thuế: 0100686174-379 - Người đại diện pháp luật: Tô Minh Hiền
Địa chỉ: Số 25C Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

MOBIFONE TỉNH BếN TRE - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIF

Mã số thuế: 0100686209-044 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Khanh
Địa chỉ: Số 74A5, khu phố 2, đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Chi Nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Bến Tre

Mã số thuế: 0100695387-057 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: 176A4 - Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY LIêN DOANH TNHH KFC VIệT NAM TạI BếN TRE

Mã số thuế: 0100773885-073 - Người đại diện pháp luật: Pornchai Thuratum
Địa chỉ: Số 26A Đường Trần Quốc Tuấn, Phường 4, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Chi Nhánh Ngân Hàng Phát Triển Khu Vực Bến Tre - Tiền Giang

Mã số thuế: 0101382193-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Gôm
Địa chỉ: 172 - Hùng Vương, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bến Tre - Tiền Giang

Mã số thuế: 0101382193-076 - Người đại diện pháp luật: TRầN VăN GôM
Địa chỉ: 172 Hùng Vương, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền

Mã số thuế: 0101382193-078 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Gôm
Địa chỉ: 172 Hùng Vương, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Hạ TầNG GIAO THôNG THủY LợI Hà NộI - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0101482550-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quý Mừng
Địa chỉ: 41A, ấp 3, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Bến Tre