Tìm kiếm
Có 368 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XI MăNG LâM NGHIệP

Mã số thuế: 0100103471-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Thị trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Bố Hạ BắC GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-657 - Người đại diện pháp luật: Lăng Thế Lực
Địa chỉ: Phố Thống Nhất, Thị trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN THế BắC GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-661 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Sản
Địa chỉ: Số 10 đường Hoàng Hoa Thám, , Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Điện Máy Tia Sáng Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0101377771-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hưng
Địa chỉ: Thôn Đồng Lều, Thị trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN TIN HọC PHươNG ANH

Mã số thuế: 0101524666 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Dương
Địa chỉ: Thôn Tân Sỏi, , Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VậT Tư TổNG HợP HOàNG LâM

Mã số thuế: 0101836351 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quang
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY CP TậP ĐOàN KHOáNG SảN TAM CườNG - Mỏ THAN Bố Hạ

Mã số thuế: 0102264114-002 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Đắc Vương
Địa chỉ: Thôn Bến Trăm, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP HUARONG

Mã số thuế: 0102306188 - Người đại diện pháp luật: TSAI CHING JUNG
Địa chỉ: Bản Diễn, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM & XD TIếN ĐạT

Mã số thuế: 0103011437 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm Mạc 2, , Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tm & Xd Ngân Hà

Mã số thuế: 0103877226 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Đền Quan, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHáCH SạN Và DU LịCH Cả TRọNG

Mã số thuế: 0104682678 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Mạc, , Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CộNG ĐồNG THế GIớI

Mã số thuế: 0105215570 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Long
Địa chỉ: Trạm xử lý nước sạch Phồn Xương, đường Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Phồn Xương, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ XUâN THủY

Mã số thuế: 0105691516 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn Yên Thượng, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN HóA DượC Và CôNG NGHệ SINH HọC BIOGREEN - CHI NHáNH TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0106388230-001 - Người đại diện pháp luật: Vương Phương Hương
Địa chỉ: Tổ dân phố Chẽ, Thị trấn Phồn Xương, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Cơ KHí VIệT THắNG

Mã số thuế: 0106604682 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Huyền
Địa chỉ: Xóm Mạc 2, , Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MVG VIệT NAM TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0107408105-003 - Người đại diện pháp luật: Mai Phú Tiệp
Địa chỉ: Thôn Liên Cơ, , Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CHI NHáNH TạI BắC GIANG - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI SơN THạCH

Mã số thuế: 0107511617-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN TổNG HợP & THươNG MạI HOàN THIệN

Mã số thuế: 0107824592 - Người đại diện pháp luật: Lê Trọng Hiếu
Địa chỉ: Thôn Sỏi, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIềN PHONG

Mã số thuế: 0108873401 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Đền, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN UNISYSS YêN THế

Mã số thuế: 0314381613-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: Số 108 đường Đề Nắm, , Huyện Yên Thế, Bắc Giang