Tìm kiếm
Có 6.548 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN KHOá VIệT - TIệP

Mã số thuế: 0100100537 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Thắng
Địa chỉ: ., Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XíCH LíP ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0100100696 - Người đại diện pháp luật: Phan Tấn Bình
Địa chỉ: Số 11, tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 4

Mã số thuế: 0100100872 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Cảnh
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 4 - Trung Tâm Tư Vấn Xây Dựng Điện

Mã số thuế: 0100100872-011 - Người đại diện pháp luật: Trần Nam Chung
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0100101114-010 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Anh
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Hà NộI - CôNG TY Cổ PHầN - TRUNG TâM CHế BIếN HàNG XUấT KHẩU

Mã số thuế: 0100101273-032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Địa chỉ: Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

TổNG CôNG TY THIếT Bị ĐIệN ĐôNG ANH - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0100101322 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Cường
Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CHế TạO MáY ĐIệN VIệT NAM - HUNGARI

Mã số thuế: 0100101925 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Bảo
Địa chỉ: Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Công ty CP Nam Hồng

Mã số thuế: 0100102460 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hiền
Địa chỉ: Km 6 đường Bắc Thăng Long-Nội Bài- Hà Nội, xã Nam Hồng, , Huyện Đông Anh, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV ĐT & PT NôNG NGHIệP Hà NộI - XN BắC Hà

Mã số thuế: 0100103305-019 - Người đại diện pháp luật: Dương Thành Chung
Địa chỉ: Thôn Nhì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CIENCO THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0100104411 - Người đại diện pháp luật: Mai Trịnh Tuyên
Địa chỉ: Tổ 25 (Tổ 54 cũ), , Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN - TổNG CôNG TY Cơ KHí XâY DựNG THăNG LONG

Mã số thuế: 0100104436 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Chiến
Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CầU 3 THăNG LONG

Mã số thuế: 0100104517 - Người đại diện pháp luật: Mạc Đình Hưng
Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH 6

Mã số thuế: 0100104901 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Huy
Địa chỉ: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CầU ĐUốNG

Mã số thuế: 0100104997 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Dũng
Địa chỉ: Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 6 THăNG LONG

Mã số thuế: 0100105750 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 Thăng Long

Mã số thuế: 0100105750-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Tư
Địa chỉ: Thôn Đoài, xã Kim Nỗ, , Huyện Đông Anh, Hà Nội

Xí nghiệp cơ khí bê tông 620 thăng long - CN công ty CP XD số 6 Thăng Long

Mã số thuế: 0100105750-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thi
Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Xí nghiệp xây dựng 621 Thăng Long- Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long

Mã số thuế: 0100105750-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Duy Khoa
Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Xí Nghiệp Xây Dựng 622 Thăng Long - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 6 Thăng Long

Mã số thuế: 0100105750-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Minh
Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội