Tìm kiếm
Có 807 kết quả tìm kiếm
TRUNG TâM ĐIềU DưỡNG NGàNH THAN - VVMI- CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0100100015-025 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hợi
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Trung Tâm Điều Dưỡng Điện Lực Miền Bắc

Mã số thuế: 0100100417-044 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIầY THượNG ĐìNH TạI SầM SơN

Mã số thuế: 0100100939-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tâm
Địa chỉ: Phường Trường Sơn, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN INTIMEX VIệT NAM TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0100108039-023 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tú
Địa chỉ: Số 5 đường Thanh Niên, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Sầm Sơn

Mã số thuế: 0100111948-125 - Người đại diện pháp luật: Luong thi Thao
Địa chỉ: Số 02, Đường Đoàn Thị Điểm, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT TX Sầm Sơn

Mã số thuế: 0100112557-087 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương, Phường Trường sơn, , Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Trung tâm tập huấn và cung ứng dịch vụ - Cơ sở 3

Mã số thuế: 0100150619-115 - Người đại diện pháp luật: Tạ Trần Minh
Địa chỉ: Số 44 đường Thanh Niên, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-185 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Triệu
Địa chỉ: Số 39 Đường Hồ Xuân Hương, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Trung tâm đào tạo Sầm Sơn

Mã số thuế: 0101382193-067 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Mạnh Tiến
Địa chỉ: Số 11-Đường Thanh Niên, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành

Mã số thuế: 0101576914-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Lực
Địa chỉ: FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH GIảI TRí AN BìNH MAI VIệT NAM

Mã số thuế: 0101874124-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Quý Bảo
Địa chỉ: Khu du lịch Vạn Chài, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Du Lịch Việt Nam Tại Thị Xã Sầm Sơn

Mã số thuế: 0102335439-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hải
Địa chỉ: Số 108 đường Lê Hoàn, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ Sầm Sơn

Mã số thuế: 0102848494-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 20, đường Lê Hoàn, P Trường Sơn, , Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG NGọC LONG - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0103260930-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh
Địa chỉ: Số nhà 15B Lê Văn Hưu, khu phố Minh Hải, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH KHáCH SạN Và DU LịCH THANH NIêN

Mã số thuế: 0105009472 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị ảnh
Địa chỉ: Số 7 đường Thanh Niên, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Khách Sạn Và Du Lịch Thanh Niên - Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0105009472-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: Số 7, đường Thanh Niên, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Khách Sạn King Hotel - Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Kingclub

Mã số thuế: 0105183216-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hương Giang
Địa chỉ: Số 02, đường Lê Văn Tám, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY TNHH XúC TIếN THươNG MạI HồNG Hà

Mã số thuế: 0106006072-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 47, đường Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Du Lịch Bảo Minh

Mã số thuế: 0106433638-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Anh
Địa chỉ: Khu Biệt thự cao cấp, đường Hồ Xuân Hương, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CHâU LONG HOTEL - CôNG TY TNHH GốM Sứ PHúC THANH

Mã số thuế: 0106710289-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Phúc
Địa chỉ: Căn 38, 39, 40 LK 22 FLC Lux city Samson, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá