Tìm kiếm
Có 533 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100520429-043 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Ngọc
Địa chỉ: Số 138, Quốc Lộ 53, ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-684 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: Số 360 đường 2/9, Khóm 5, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0108705693-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH PETEC TRà VINH - TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0300649476-040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tình
Địa chỉ: ấp Truôn, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CôNG TY TNHH THựC PHẩM THIêN QUý - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0301454511-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dững
Địa chỉ: Số 52, Quốc lộ 54, ấp Phú Nhiêu, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT- THươNG MạI Mỹ NGUYêN

Mã số thuế: 0302658525-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Đức
Địa chỉ: ấp Thanh Trì A, Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Công Ty TNHH Nhật Nhựt Tân - Chi Nhánh Trà Vinh

Mã số thuế: 0303585774-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Trí Năng
Địa chỉ: ấp Cổ Tháp A, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Tấn

Mã số thuế: 0305986348-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Tuấn Dũng
Địa chỉ: ấp Sam Bua, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG BINH 27/7 TRà VINH

Mã số thuế: 0306540796 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: Số 271 Quốc lộ 53, ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH 3 - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG CọP SINH THáI

Mã số thuế: 0308715579-003 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Trinh
Địa chỉ: ấp Xẻo Ranh, Xã Long Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI Lê TâM - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0309979535-004 - Người đại diện pháp luật: Thái Thanh Phú
Địa chỉ: Số 60, Quốc lộ 53, ấp Chăng Mật, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Chi Nhánh Cty TNHH Giày Giai Mỹ

Mã số thuế: 0310298890-001 - Người đại diện pháp luật: Lê ánh
Địa chỉ: ấp Sam Bua, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU TíN THàNH

Mã số thuế: 0312036668-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Diệu
Địa chỉ: ấp Hòa Hảo, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU DươNG Hà

Mã số thuế: 0312419357-005 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: Thửa đất số 1444, tờ bản đồ số 09, ấp Quy Nông B, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI NGUồN LựC BIểN ĐôNG

Mã số thuế: 0313367581-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Văn Hiệp
Địa chỉ: ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - CN tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 0313653504-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Quyên
Địa chỉ: Số 98 ấp Xóm Trảng, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC QUốC Tế GAIA - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0313730269-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: 116 Hùng Vương, ấp Đa Cần, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU CầU ĐấT - CửA HàNG XăNG DầU DươNG Hà

Mã số thuế: 0313759860-005 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thửa đất số 1444, Tờ bản đồ số 9, ấp Quy Nông B, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Đô THàNH VINA

Mã số thuế: 0314140255-001 - Người đại diện pháp luật: Dang Thanh Do
Địa chỉ: 52 duong mau than,khom 4, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG SAGOCONS

Mã số thuế: 0314844614-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Quyên
Địa chỉ: ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh