Tìm kiếm
Có 1.799 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Xúc Tiến Đầu Tư Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0100106680-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số 19, đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT BAO Bì Và HàNG XUấT KHẩU TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100106793-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Vịnh
Địa chỉ: Số 8 đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Chi Nhánh Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội - Công Ty TNHH Tại Thành Phố Móng Cái

Mã số thuế: 0100107500-009 - Người đại diện pháp luật: Lưu Đức Kế
Địa chỉ: Tổ 4, khu 1, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà NướC MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và DU LịCH THắNG LợI TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100107620-033 - Người đại diện pháp luật: Vũ Duy Hiếu
Địa chỉ: Tổ 4, Khu Hồng Phong, Phường Ninh Dương, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

KCN Hải Yên - Công ty Kinh doanh bất động sản Viglacera

Mã số thuế: 0100108173-027 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Văn phòng xí nghiệp QLVH, KCN Hải Yên, Km6 Quốc lộ 18, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Móng Cái

Mã số thuế: 0100111948-094 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Quân
Địa chỉ: Số 01, đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH MóNG CáI

Mã số thuế: 0100112437-049 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Vĩnh
Địa chỉ: Số 5, đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH MóNG CáI

Mã số thuế: 0100150619-098 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Dân
Địa chỉ: Tổ 13, khu 2, đường Hùng Vương, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH MóNG CáI

Mã số thuế: 0100230800-057 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thắng Hiền
Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH MóNG CáI

Mã số thuế: 0100283873-084 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trí Quang
Địa chỉ: Số 2, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất, Xuất Nhập Khẩu, Dịch Vụ Và Đầu Tư Việt Thái

Mã số thuế: 0100367509-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Hội
Địa chỉ: Khách sạn Việt Thái nhà số 8, đường Hùng Vương, khu 2, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Mê KôNG

Mã số thuế: 0100598312-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Hằng (Ngô Việt Hòa)
Địa chỉ: Số 24 Đông Trì, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư tài chính bất động sản Tô GI

Mã số thuế: 0100640074-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Trung
Địa chỉ: Số 83, Lô 3, chợ Bắc (Đại lộ Hoà Bình), Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-083 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Long
Địa chỉ: Số 29, đường Đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty TNHH phát triển kinh tế Hoà Việt

Mã số thuế: 0101258213-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Khải
Địa chỉ: Khu đô thị mới Tây Ka Long, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CHI NHáNH QUảNG NINH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHượNG HOàNG

Mã số thuế: 0101400822-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: L1-06, Tầng L1, TTTM Vincom, Tòa nhà Vincom Plaza Móng Cái,, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Chi nhánh Trung tâm phát triển công nghệ, kỹ thuật chống hàng giả số 6

Mã số thuế: 0101738121-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hà
Địa chỉ: Số 145 đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty TNHH thương mại và du lịch Khánh Hoà tại Móng Cái - Quảng Ninh

Mã số thuế: 0101935708-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi thị Siu
Địa chỉ: Số 93 đường 5-8, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ THIêN THảO

Mã số thuế: 0101947252-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thảo
Địa chỉ: 33b Đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRắC ĐịA VIệT NAM - CHI NHáNH TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0102305681-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Dũng
Địa chỉ: Tổ 2, khu 5, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh