Tìm kiếm
Có 408 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã HươNG TRà THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100686174-289 - Người đại diện pháp luật: Lê Trọng Kiều
Địa chỉ: 119 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Hợp Tác Xã Vận Tải Số 9 Tại Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0301291419-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Phường Hương Chữ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Xuất Khẩu Phạm Lê

Mã số thuế: 0311137409 - Người đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, khu phố 2, Phường Hương Chữ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoa Nguyên Đà Nẵng Tại Huế

Mã số thuế: 0401528485-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Cường
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Hương Văn, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH Trung Nam Thanh

Mã số thuế: 0401613211 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Thanh
Địa chỉ: 19 Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH OXY Tứ Hạ

Mã số thuế: 2901952456 - Người đại diện pháp luật: Đặng Song Hào
Địa chỉ: Số 07 Thống Nhất, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI HưNG PHáT CHI NHáNH TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 3100248521-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Huân
Địa chỉ: Thôn La Khe Bãi, Xã Hương Thọ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ HươNG TRà

Mã số thuế: 3300100353 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa Khánh
Địa chỉ: Số 20 đường Cách Mạng tháng 8, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY HữU HạN XIMăNG LUKS (VIệT NAM)

Mã số thuế: 3300100875 - Người đại diện pháp luật: Luk Jack Fung
Địa chỉ: Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm Xăng Dầu Hương An

Mã số thuế: 3300103280 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Chi
Địa chỉ: 161 Lý Thái Tổ, Phường Hương An, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Công Ty Cổ Phần Trường Sơn

Mã số thuế: 3300103481 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Cử
Địa chỉ: 169 Cách mạng tháng 8, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HươNG Hồ

Mã số thuế: 3300103555 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga
Địa chỉ: Khu dân cư Động Kiều, Thôn Long Hồ Thượng, Phường Hương Hồ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Xây Dựng Toàn Trung

Mã số thuế: 3300103587 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Tuân
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Thanh

Mã số thuế: 3300103604 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sen
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hương Hồ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Hàng Vàng Đắc Hiếu

Mã số thuế: 3300103636 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn đắc Hiếu
Địa chỉ: Khu vực 8, Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG TRUNG NHâN

Mã số thuế: 3300164854 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Nhân
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Hương Chữ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Lanh

Mã số thuế: 3300212089 - Người đại diện pháp luật: Cao Đức Thiện
Địa chỉ: Thôn Thủy Phù, Xã Hương Vinh, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN THUậN

Mã số thuế: 3300214784 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Thôn Địa Linh, Xã Hương Vinh, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ANH THươNG

Mã số thuế: 3300218771 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thương
Địa chỉ: 206 Văn Thánh, Phường Hương Hồ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng Mỹ Hạnh

Mã số thuế: 3300240294 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 02 Trần Quốc Tuấn, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế