Tìm kiếm
Có 19.946 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Hồ GươM

Mã số thuế: 0100100181 - Người đại diện pháp luật: Ninh Thị Ty
Địa chỉ: Tầng 10, HOGUOM PLAZA, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

TRUNG TâM THươNG MạI Và SảN XUấT DụNG Cụ CNC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DụNG Cụ Số 1

Mã số thuế: 0100100791-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hào
Địa chỉ: Lô số 8 cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN ĐIệN LựC Hà NộI

Mã số thuế: 0100101114-006 - Người đại diện pháp luật: Bành Phước Chung
Địa chỉ: Số 100 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC Hà ĐôNG

Mã số thuế: 0100101114-023 - Người đại diện pháp luật: Lê ánh Dương
Địa chỉ: Số 159, đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư PHáT TRIểN KIếN TRúC Đô THị

Mã số thuế: 0100105126 - Người đại diện pháp luật: Đồng Trọng Lực
Địa chỉ: Lô 14 BT8 khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 12

Mã số thuế: 0100105140 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thái
Địa chỉ: Số nhà 23, LK 11b, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội

Mã số thuế: 0100109667 - Người đại diện pháp luật: Phan Mạnh Quân
Địa chỉ: 144 Trần Phú, , Quận Hà Đông, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 19-5, Bộ CôNG AN

Mã số thuế: 0100110126 - Người đại diện pháp luật: Dương Mạnh Trường
Địa chỉ: Số 98, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà XUấT BảN Hà NộI - NHà IN

Mã số thuế: 0100110729-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thái
Địa chỉ: Số 178, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Báo Thanh tra

Mã số thuế: 0100111063 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: số 100 tô hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Trung Tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Mã số thuế: 0100111257 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hùng Minh
Địa chỉ: Số 2 Đường Quang Trung, , Quận Hà Đông, Hà Nội

Sở tư pháp Hà nội

Mã số thuế: 0100111345 - Người đại diện pháp luật: Ngô Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 221 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Báo pháp luật và xã hội

Mã số thuế: 0100111345-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khánh
Địa chỉ: Số 221 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH AN

Mã số thuế: 0100111948-013 - Người đại diện pháp luật: Trương Thúy Anh
Địa chỉ: Tầng 1, tòa CT2-105, Khu đô thị mới Văn Khê, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Đô THàNH

Mã số thuế: 0100111948-104 - Người đại diện pháp luật: Le Hong Tuyen
Địa chỉ: Số 10 Đường Ngô Quyền, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUANG TRUNG

Mã số thuế: 0100111948-109 - Người đại diện pháp luật: Le The Manh
Địa chỉ: Số 104 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâY Hà NộI

Mã số thuế: 0100112437-069 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lành
Địa chỉ: Lô HH03, đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây

Mã số thuế: 0100112620-006 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Thắng
Địa chỉ: Thửa số 9, ô số 3 Khu hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PUBLIC VIệT NAM CHI NHáNH Hà ĐôNG

Mã số thuế: 0100112733-013 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ: Số 553-555 Quang Trung, Tổ dân phố 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

NHà MáY SảN XUấT PHụ TùNG Và LắP RáP XE MáY CôNG TY VMEP

Mã số thuế: 0100113864-002 - Người đại diện pháp luật: Lin Chih Ming
Địa chỉ: Đươ�ng Lê TroÊng Tâ�n, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội