Tìm kiếm
Có 783 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THủY SảN Hà NộI - Xí NGHIệP CHế BIếN THủY SảN XUâN THủY

Mã số thuế: 0100102848-003 - Người đại diện pháp luật: Lại Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Vũ HOàNG Lê

Mã số thuế: 0100379769-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Hà
Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN XUâN TRườNG NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-397 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lạc
Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN ĐạI TíN THàNH NAM - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0102356333-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tịnh
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Và DịCH Vụ THU HIềN

Mã số thuế: 0102717614 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Tuyển
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Chi Nhánh Nam Định - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Hoàn Kiếm

Mã số thuế: 0103140496-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Diện
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Tế Thiên Trường Tại Nam Định

Mã số thuế: 0104409608-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Nhung
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN FUKYO VIệT NAM TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0105642685-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Mẫn
Địa chỉ: Khu nuôi trồng thủy sản, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Công Ty TNHH Thương Mại Và Thiết Bị Công Nghiệp Thành Đạt

Mã số thuế: 0106317688 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Chính
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sức Khỏe Cộng Đồng - Chi Nhánh Nam Định

Mã số thuế: 0106792884-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Bằng
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI TỉNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0106827752-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Thôn Hành Thiện, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI T&T TOàN CầU - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0106866222-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tuân
Địa chỉ: Xóm 27, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU BảO HâN

Mã số thuế: 0106920712 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Đội 5, Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI HảI PHáT

Mã số thuế: 0107540047 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tâm
Địa chỉ: Xóm 19, Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI KS3 VIệT NAM

Mã số thuế: 0108107608 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Thắng
Địa chỉ: Xóm 19, Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG MAI HưNG LONG

Mã số thuế: 0109437302 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: Tổ 15 Thị trấn Xuân Trường, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI XUâN ĐứC

Mã số thuế: 0202002835 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Đức
Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG PHAN ĐìNH

Mã số thuế: 0303719273-006 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Tuân
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY TNHH THIếT Kế Và XâY DựNG BIM

Mã số thuế: 0314411307 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Chuẩn
Địa chỉ: Xóm 18, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY TNHH XâY DựNG VIệT CườNG

Mã số thuế: 0600082371 - Người đại diện pháp luật: Mai Việt Cường
Địa chỉ: Đội 4, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định