Tìm kiếm
Có 2.343 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hội An

Mã số thuế: 0100111948-128 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Nhâm
Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hội An

Mã số thuế: 0100150619-140 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Vũ
Địa chỉ: Số 537 đường Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Cửa Đại Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-785 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Xuân Trang
Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hội An Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-927 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thương
Địa chỉ: 255 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI MIềN TRUNG - CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THIêN MINH

Mã số thuế: 0101272465-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Trang
Địa chỉ: 187 Lý Thương Kiệt, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN 216 TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0101324219-004 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ THỊ NGA
Địa chỉ: Số 87 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch - Thương Mại Diệp Trân

Mã số thuế: 0101361080-003 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Đồng
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH QUốC Tế CHâU á THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0101593532-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Công Tính
Địa chỉ: Số 47 Phan Châu Trinh, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH QUảNG NAM - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Duy
Địa chỉ: 540 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực Miền trung - Tây Nguyên

Mã số thuế: 0101801937-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Bình
Địa chỉ: Khối Phước Hải, phường Cửa Đại, , Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH TạI HộI AN - CôNG TY TNHH VậN TảI THIêN MINH

Mã số thuế: 0102303807-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Hương
Địa chỉ: 187 Lý thường Kiệt, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

HOIAN SALUTE HOTEL - CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH ĐăNG TâM

Mã số thuế: 0102350412-003 - Người đại diện pháp luật: Đào Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 106 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Aaf Việt Nam

Mã số thuế: 0102364285-002 - Người đại diện pháp luật: Doãn Chí Công
Địa chỉ: Lô ODT 30, đường Lạc Long Quân, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHULA TạI HộI AN

Mã số thuế: 0102396294-001 - Người đại diện pháp luật: Diego Cortizas Del Valle
Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BOO TạI HộI AN

Mã số thuế: 0103469019-009 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Việt Anh
Địa chỉ: Số 73 Trần Phú, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HAPRAS VIệT NAM TạI TỉNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0104233707-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Huỳnh Anh
Địa chỉ: Thôn Bầu ốc Thượng, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH COPENHAGEN DELIGHTS TạI HộI AN

Mã số thuế: 0104491289-002 - Người đại diện pháp luật: Soren Feldthusen Husted
Địa chỉ: 29 Lê Lợi, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN CHUYêN GIA DU LịCH CHâU á

Mã số thuế: 0104763655 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Khiêm
Địa chỉ: 49 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Chuyên Gia Du Lịch Châu á Tại Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 0104763655-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Khiêm
Địa chỉ: 49 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CHI NHáNH QUảNG NAM - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thúy Hà
Địa chỉ: 53 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam