Tìm kiếm
Có 2.754 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ PHú YêN

Mã số thuế: 0100101072-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hải
Địa chỉ: Thôn Chính Nghĩa, Xã An Phú, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Phú Yên - Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật 1 Trung ương

Mã số thuế: 0100101611-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Trung
Địa chỉ: Số 48 A Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Hàng Không Việt Nam (Skypec) Tại Phú Yên

Mã số thuế: 0100107638-035 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu Phố 5, Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà, Phú Yên

VIETTEL PHú YêN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-059 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Công ty Bảo hiểm PJICO Phú Yên

Mã số thuế: 0100110768-032 - Người đại diện pháp luật: Đào Nam Hải
Địa chỉ: 269 Đường Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Phú Yên

Mã số thuế: 0100111948-025 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hồng Lĩnh
Địa chỉ: Số 236 Hùng Vương, Phường 7, TP Tuy Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG PHú YêN - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-036 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: 218 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG THươNG MạI CP NGOạI THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100112437-075 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Địa chỉ: Số 145 Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100150619-054 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Phương
Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100283873-116 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh
Địa chỉ: Số 99A-101 đường Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-192 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Mẫn
Địa chỉ: Số 321 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM THàNH PHố TUY HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-730 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 402 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố TUY HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-732 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Lộc
Địa chỉ: Số 255 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Mobifone Tỉnh Phú Yên - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 3

Mã số thuế: 0100686209-113 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Số 295 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

Mã số thuế: 0100695387-039 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 46 Nguyễn Huệ, Phường 5, , TP Tuy Hoà, Phú Yên

Cửa hàng KFC Lê Lợi - Tuy Hòa

Mã số thuế: 0100773885-086 - Người đại diện pháp luật: Pornchai Thuratum
Địa chỉ: 201E Lê Lợi, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG THIêN QUANG - ROSA ALBA RESORT TUY HòA

Mã số thuế: 0101100593-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN MINH PHÚC
Địa chỉ: 88 Lê Duẩn, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên

CôNG TY TNHH KERRY EXPRESS (VIệT NAM) - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0101104372-021 - Người đại diện pháp luật: Cheng Man Hin
Địa chỉ: Số 213 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP Tuy Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TàI CHíNH Và PHáT TRIểN DOANH NGHIệP TạI TỉNH PHú YêN

Mã số thuế: 0101125580-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuyến
Địa chỉ: Lô 03-09, khu phố mới Hùng vương, đường Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI TỉNH PHú YêN

Mã số thuế: 0101344790-035 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Vân
Địa chỉ: 196 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Tuy Hoà, Phú Yên