Tìm kiếm
Có 443 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BếN NHứT KIêN GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-745 - Người đại diện pháp luật: Lam Nhật Chánh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bến Nhứt, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ NGUYêN Tú

Mã số thuế: 0303750675-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyên
Địa chỉ: Số 46, tổ 7, ấp Chín Ghì, Xã Ngọc Hòa, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Kỹ THUậT XâY DựNG ĐạI VIệT

Mã số thuế: 0314823886 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Dũng
Địa chỉ: số 099A ấp Thạnh Xuân, Xã Thạnh Hưng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Xã Thạnh Lộc

Mã số thuế: 1700002364 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 213, ấp Nguyễn Văn Thới, Xã Thạnh Lộc, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐồNG TIếN KIêN GIANG

Mã số thuế: 1700010943 - Người đại diện pháp luật: Nguyển Thị Hồng Mỹ
Địa chỉ: Số 248, khu phố 3, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

DNTN Nguyễn Văn Đẩu

Mã số thuế: 1700177269 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đẩu
Địa chỉ: 149A, Khu vực 3 + 4, TT Giồng Riềng, , Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN LòNG

Mã số thuế: 1700179178 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Lẹ
Địa chỉ: Số 105, ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Văn Hoàng

Mã số thuế: 1700179241 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hoàng
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Ngọc Vinh, Xã Ngọc Thuận, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

DNTN Thành Nhanh

Mã số thuế: 1700179410 - Người đại diện pháp luật: Hứa Thành Nhanh
Địa chỉ: ấp Sở Tại - Xã Bàn Tân Định, , Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

DNTN Nguyễn Thanh Hùng

Mã số thuế: 1700190710 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 22 ấp Hoà B _ Xã Hoà Lợi, , Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

DNTN Trần Bon

Mã số thuế: 1700192789 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bon
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Thạnh Bình - Xã Thạnh Bình, , Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Hưng

Mã số thuế: 1700194627 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiện Trung
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Bình

Mã số thuế: 1700195564 - Người đại diện pháp luật: Bành Tấn Hòa
Địa chỉ: Số 122A, ấp Đường Xuồng, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm

Mã số thuế: 1700196127 - Người đại diện pháp luật: Phan Thành Tâm
Địa chỉ: Số 151, ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Hòa Thuận

Mã số thuế: 1700197995 - Người đại diện pháp luật: Cao Hoàng Kiếm
Địa chỉ: ấp Bình Quang, Xã Hòa Thuận, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Bàn Tân Định

Mã số thuế: 1700198364 - Người đại diện pháp luật: Trương Thiện Hậu
Địa chỉ: ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Hòa An

Mã số thuế: 1700198653 - Người đại diện pháp luật: Võ Khánh Dũng
Địa chỉ: Số 04, ấp Cây Huệ, Xã Hòa An, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Huyện Giồng Riềng

Mã số thuế: 1700306362 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu vực 3, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

PhòngTài Nguyên Và Môi Trường Huyện Giồng Riềng

Mã số thuế: 1700306387 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Nội Ô - Thị Trấn Giồng Riềng, , Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Giồng Riềng

Mã số thuế: 1700306443 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Nội ô - Thị Trấn Giồng Riềng, , Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang