Tìm kiếm
Có 486 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN CHâU TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-668 - Người đại diện pháp luật: Tống Đức Hưởng
Địa chỉ: Số 388, đường Lê Duẩn, khu phố 2, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU VựC MíA ĐườNG TâN HưNG TâY NI

Mã số thuế: 0100686174-675 - Người đại diện pháp luật: Phan Vinh Hiển
Địa chỉ: ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG Hạ TầNG Và KHAI THáC Mỏ TâN VIệT BắC - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0101211399-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Mạnh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Con Trăn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi nhánh Cty Thiên Bích

Mã số thuế: 0300888266-001 - Người đại diện pháp luật: võ minh trứ
Địa chỉ: Tổ 1 ấp 4 - Suối ngô, , Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh-CO.OPMART Tân Châu

Mã số thuế: 0301175691-032 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hà
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, KP2, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi nhánh Cty TNHH Nông nghiệp Đồng Lợi

Mã số thuế: 0301477004-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hồng
Địa chỉ: ấp Hội An, xã Tân Hội, , Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tm-Dv Và Kinh Doanh Nhà Vĩnh Lộc Tại Tây Ninh

Mã số thuế: 0301480670-005 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Sa
Địa chỉ: Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 22, ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng I.C.C

Mã số thuế: 0301974447-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Thị Mướt
Địa chỉ: Số 314 Lê Duẩn, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi nhánh Công ty TNHH TM Dịch vụ Sang Trọng-Cửa hàng mua bán xe gắn máy Sang Trọng

Mã số thuế: 0304302161-004 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Sang
Địa chỉ: KP2, Thị trấn Tân Châu, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi nhánh 2-Công ty TNHH SX TM Đạt Nam

Mã số thuế: 0304619666-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Tâm
Địa chỉ: Số 1/250, Tổ 8, ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Đức

Mã số thuế: 0309758945-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khuyến
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Cường, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VIệT XANH QN

Mã số thuế: 0310457999-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Thắng
Địa chỉ: Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 47, ấp Tân Lâm, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU TàI PHáT TạI TâY NINH

Mã số thuế: 0311374600-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Toản
Địa chỉ: Số nhà 117, tổ 7, ấp Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI Xử Lý MôI TRườNG XANH TOàN CầU

Mã số thuế: 0313381201 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Linh
Địa chỉ: ấp Tân Lâm, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH TâY NINH - CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU RồNG VàNG

Mã số thuế: 0313779419-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: ấp Tân Châu, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DầU NHớT Và HóA CHấT KHANG VIệT - TRạM XăNG DầU DươNG LINH

Mã số thuế: 0313838939-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đoàn
Địa chỉ: ấp Hội Thắng, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH 04 CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ VạN PHáT HưNG

Mã số thuế: 0313839241-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 73, Trần Văn Trà, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TRIềU Võ PETRO - CửA HàNG BáN Lẻ XăNG DầU VâN Đô 1

Mã số thuế: 0314040148-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú
Địa chỉ: Đường tỉnh 785, khu phố 1, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TRIềU Võ PETRO TâY NINH- CửA HàNG BáN Lẻ XăNG DầU VâN Đô 2

Mã số thuế: 0314040148-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú
Địa chỉ: Số 231, đường tỉnh 785, Tổ 14, ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH TM PHươNG HàO - TRUNG TâM THử MáY

Mã số thuế: 0314358075-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Thùy
Địa chỉ: Số 112, Khu phố 1, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh