Tìm kiếm
Có 162 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bá Thước Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100686174-500 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tĩnh
Địa chỉ: Phố 2, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Mỹ NGHệ CáT ĐằNG TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0302448662-007 - Người đại diện pháp luật: Đinh Tuấn Thành
Địa chỉ: Đội 1, thôn Tráng, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Chi cục thuế Bá Thước

Mã số thuế: 2800477229-024 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cành Nàng, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THCS Lâm Xa

Mã số thuế: 2800782624 - Người đại diện pháp luật: Quách Thị Mười
Địa chỉ: Lâm Xa, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THCS Điền Lư

Mã số thuế: 2800782631 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Tráng
Địa chỉ: Điền Lư, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THCS Thiết ống

Mã số thuế: 2800782649 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Chinh
Địa chỉ: Thiết ống, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THCS Điền Trung

Mã số thuế: 2800782656 - Người đại diện pháp luật: Tào Văn Thắng
Địa chỉ: Điền Trung, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THCS ái Thượng

Mã số thuế: 2800782663 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ái Thượng, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THCS Ban Công

Mã số thuế: 2800782670 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đào
Địa chỉ: Ban Công, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THCS Thị trấn Cành Nàng

Mã số thuế: 2800782695 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trường THCS Thị trấn Cành Nàng, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trường THPT Bá Thước

Mã số thuế: 2800782705 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Học
Địa chỉ: Cành Nàng, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trung tâm GDTX- DN- BT

Mã số thuế: 2800782737 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thị trấn Cành Nàng, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TAM QUYềN

Mã số thuế: 2800791682 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Quyền
Địa chỉ: Phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thái Hà

Mã số thuế: 2800842760 - Người đại diện pháp luật: Hàn Duyên Hà
Địa chỉ: Nhà ông Hàn Duyên Hà khu phố 2 Đồng Tâm, Xã Thiết ống, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Hạ TầNG HồNG Kỳ

Mã số thuế: 2800950501 - Người đại diện pháp luật: Lê Trí Kỳ
Địa chỉ: Nhà ông Lê Trí Kỳ, khu phố 3, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Công ty TNHH xây dựng Long Vân

Mã số thuế: 2800986755 - Người đại diện pháp luật: Lương Xuân Diệu
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Lâm Xa, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Trung tâm Y tế dự phòng Bá Thước

Mã số thuế: 2801017922 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Thuyết
Địa chỉ: Thị trấn Cành Nàng, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG VIệT HưNG

Mã số thuế: 2801049120 - Người đại diện pháp luật: Mai Vĩnh Hưng
Địa chỉ: Nhà ông Mai Vĩnh Hưng, phố Đồng Tâm 2, Xã Thiết ống, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN HOàNG ANH THANH HóA

Mã số thuế: 2801079478 - Người đại diện pháp luật: Vũ Chí Mỹ
Địa chỉ: Thôn Điền Giang, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Công ty TNHH vận tải xây dựng và thương mại Tuấn Tú

Mã số thuế: 2801126537 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sang
Địa chỉ: Bản Lang Cha - Xã Thiết ống, , Huyện Bá Thước, Thanh Hoá