Tìm kiếm
Có 120 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐAM RôNG LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100686174-740 - Người đại diện pháp luật: TRẦN ĐỨC HIẾU
Địa chỉ: Khu hành chính Bằng Lăng, Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh Thành Châu Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0102163324-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh Thu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư Số MộT

Mã số thuế: 0310771316 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH HỒNG
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG THươNG MạI PHáT TRIểN ĐấT & LửA

Mã số thuế: 0311818486-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG PHÚC
Địa chỉ: Số 7 Thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT GLOBEANS

Mã số thuế: 0315737284-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hải Long
Địa chỉ: Quốc lộ 27, Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TậP ĐOàN ĐầU Tư SAO VIệT - BAN QUảN Lý CHợ Đạ R'SAL

Mã số thuế: 3500784407-010 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Cương
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THùY NHIêN HồNG DIệP - BAN QUảN Lý CHợ ĐAM RôNG

Mã số thuế: 3502202855-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Cương
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Sêrêpôk

Mã số thuế: 5800204040 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vĩnh Phước
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Ban Quản Lý Rừng Phi Liêng

Mã số thuế: 5800254179 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phi Liêng, , Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lộc Phát

Mã số thuế: 5800263705-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Công An Huyện Đam Rông

Mã số thuế: 5800453294 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đạ Tông, , Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

UBND Xã Đạ Rsal

Mã số thuế: 5800461400 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đạ Rsal, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Ngọc Bình

Mã số thuế: 5800467498 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Xã Liêng Sronh, , Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TUấN VượNG 68

Mã số thuế: 5800468283 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Vượng
Địa chỉ: Số 72 quốc lộ 27, thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Hương Cần

Mã số thuế: 5800478789 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Liêng Trang 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HTX Dịch Vụ Vận Tải Đam Rông

Mã số thuế: 5800481460 - Người đại diện pháp luật: Trần Út
Địa chỉ: Thôn Phi Có - Đạ Rsal, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông

Mã số thuế: 5800510464 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn I - Rô Men, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XăNG DầU VăN THâN

Mã số thuế: 5800519918 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: Số 110 QL27, thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Trung Tâm Y Tế Huyện Đam Rông

Mã số thuế: 5800520656 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1- Xã Rô Men, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THIêN ĐứC

Mã số thuế: 5800538491 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Tiểu khu 188, Thôn Tân Tiến, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng