Tìm kiếm
Có 2.527 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC Hà NAM - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-026 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Dũng
Địa chỉ: Số 9 đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Công ty kinh doanh than Hà Nam - chi nhánh công ty CP kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Mã số thuế: 0100100689-049 - Người đại diện pháp luật: Phạm Lương Đồng
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Hà Nam

Mã số thuế: 0100101072-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lân Đơn
Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN EMJ Hà NAM

Mã số thuế: 0100106634-021 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tưởng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh xuất khẩu lao động và hợp tác quốc tế- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

Mã số thuế: 0100108247-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Tuấn
Địa chỉ: Km 233, Quốc lộ 1A, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

VIETTEL Hà NAM - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-014 - Người đại diện pháp luật: Hồ Việt Hưng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam - Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội

Mã số thuế: 0100109106-464 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Công ty bảo hiểm PJICO Hà Nam

Mã số thuế: 0100110768-055 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Số 30, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100111948-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Vinh
Địa chỉ: Số 211 đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100112437-138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngân hàng HTX Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Mã số thuế: 0100112620-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mệnh Hoàng
Địa chỉ: Số 25 đường Lê Hoàn, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.

Mã số thuế: 0100150619-027 - Người đại diện pháp luật: Tống Ngọc Toàn
Địa chỉ: Số 210, đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100230800-010 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thế Khương
Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Nam, Đ, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Hà Nam

Mã số thuế: 0100283873-092 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thảo
Địa chỉ: Tầng 1 - tòa nhà Viettel Hà Nam, quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100365621-038 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: Số 171 Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Trường Trung học Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin I

Mã số thuế: 0100684378-073 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trại
Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100686174-179 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Số 52 đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Hà NAM II

Mã số thuế: 0100686174-706 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Ngọc
Địa chỉ: Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

MOBIFONE TỉNH Hà NAM - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 4 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIF

Mã số thuế: 0100686209-130 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Quang
Địa chỉ: Số 222, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SơN Hà - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100776445-019 - Người đại diện pháp luật: Vi Công Nam
Địa chỉ: Số nhà 81, đường Lê Hoàn, Tổ 6, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam