Tìm kiếm
Có 1.309 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Cẩm Giàng Hải Dương

Mã số thuế: 0100686174-117 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Hải
Địa chỉ: Khu 16, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CHI NHáNH TạI HảI DươNG - CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG BắC

Mã số thuế: 0100844409-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thùy Vân
Địa chỉ: Thôn Trụ, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CN Công ty TNHH đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt - Nhà máy Hải Dương

Mã số thuế: 0100848153-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Lựu
Địa chỉ: Km39.5 quốc lộ 5, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT KIêN CườNG

Mã số thuế: 0100978850-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Bầu, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN TâN Cơ - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0101021398-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tố Hoàn
Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Minh Trường Sinh Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0101023363-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Bội
Địa chỉ: Km 50+700 quốc lộ 5, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Kế Tàu Thuỷ Tại Hải Dương - Nhà Máy Đóng Tàu Thuỷ Thắng

Mã số thuế: 0101187114-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Khắc Khoái
Địa chỉ: Thôn Phúc B, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Chi nhánh Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp tại Hải Dương-Nhà máy gia công thép Bình Minh

Mã số thuế: 0101285979-005 - Người đại diện pháp luật: Dương Ngọc Long
Địa chỉ: Lô đất XN2-1 khu công nghiệp Lai Cách, , Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Công ty cổ phần INCERA

Mã số thuế: 0101291443 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thị Tường Vân
Địa chỉ: Km 51+200 QL 5 - Lai Cách, , Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DâY Và CáP ĐIệN YêN VIêN TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101344511-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Thế Vinh
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hảo, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CôNG TY TNHH Cơ KHí THịNH CườNG

Mã số thuế: 0101363144 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cao An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HIềN Lê TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101418040-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảo Hiền
Địa chỉ: Thôn Trụ, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Nhà Máy Sơn Tĩnh Điện Bình Phát - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bình Phát

Mã số thuế: 0101421822-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hùng
Địa chỉ: Km 35+600 quốc lộ 5A, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế DELTA TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101502542-015 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THANH HƯNG
Địa chỉ: Thôn Tiền, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CôNG TY Cô� PHâ�N DệT MAY HOàNG LâM

Mã số thuế: 0101509636 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: Thôn Tiền, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CôNG TY TNHH VIệT NAM IRITANI - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0101834530-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trụ, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Và Thương Mại Minh Anh

Mã số thuế: 0102104992 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bính
Địa chỉ: Km số 27, quốc lộ 38, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN DịCH Vụ Và THươNG MạI NôNG NGHIệP PHươNG BắC

Mã số thuế: 0102147805-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Tràng Kênh, , Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN AIRTECH THế LONG - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0102184821-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NHẬT
Địa chỉ: Lô đất IN9.4 (Lô đất IN9.4 thuộc lô đất IN9 theo quy hoạch 1, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

CôNG TY TNHH BAO Bì QUYếT THắNG

Mã số thuế: 0102288637 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Làn 1 CN5 - Làn 2 CN6 Cụm công nghiệp Cao An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương