Tìm kiếm
Có 976 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100101072-018 - Người đại diện pháp luật: Ngô Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Gò Tre, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VINACONTROL DUNG QUấT

Mã số thuế: 0100107772-017 - Người đại diện pháp luật: Phùng Tấn Phú
Địa chỉ: Ngã ba khách sạn Đức Long, thôn Đông Bình, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Công Ty Thành An 119 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Thành An - Công Ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0100108663-007 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Hiếu
Địa chỉ: Lô 5-Khu Đô thị VạnTường, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH DUNG QUấT

Mã số thuế: 0100112437-063 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Linh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Dung Quất

Mã số thuế: 0100150619-196 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BìNH SơN QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-320 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hiệp
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, tổ dân phố 4, Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH DUNG QUấT QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-330 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Phong
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, thôn Đông Lỗ, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI AGH - CHI NHáNH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0101886137-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Quốc Hưng
Địa chỉ: Thôn Nam Bình 2, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0101894730 - Người đại diện pháp luật: Lưu Vũ Cầm
Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN Sở HữU THIêN TâN - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0102718953-003 - Người đại diện pháp luật: hồ văn hùng
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Tư Vấn Xây Dựng - Thí Nghiệm Và Kiểm Định Las-Xd 766 Quảng Ng

Mã số thuế: 0102847814-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bích
Địa chỉ: Ga Bình Sơn, thôn Long Xuân, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Dầu Khí Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung

Mã số thuế: 0103335223-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khu Kinh tế Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI VậT LIệU TOàN CầU - CHI NHáNH DUNG QUấT

Mã số thuế: 0104953783-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trung
Địa chỉ: Khu dịch vụ Bình Sơn, Thôn Đông Lỗ, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CHI NHáNH QUảNG NGãI CôNG TY Cổ PHầN ABH Hà NộI

Mã số thuế: 0105112399-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Anh
Địa chỉ: Mỏ đá Phước Hòa, thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG Hồ GIA TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0107124223-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Hạnh
Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

XưởNG SảN XUấT - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GTS E&C VIệT NAM

Mã số thuế: 0107998630-001 - Người đại diện pháp luật: Tô Xuân Khoa
Địa chỉ: Lô 3, tổng kho hoá chất DMC Miền Trung, phân khu công nghiệp, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP Và VậT LIệU XâY DựNG V - QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0200128254-013 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Trường
Địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Bình Chánh, Khu công nghiệp Dung Quất, , Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KHí CôNG NGHIệP MESSER HảI PHòNG - CHI NHáNH DUNG QUấT

Mã số thuế: 0200134811-002 - Người đại diện pháp luật: Marc Oliver Wachter
Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VậT Tư VậN TảI Và XâY LắP THịNH HưNG - CHI NHáNH DUNG QUấT QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0200746469-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lượng
Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN PELLETS VIệT NAM

Mã số thuế: 0201568586 - Người đại diện pháp luật: Võ Nhật Thăng
Địa chỉ: Thôn Phú Long, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi