Tìm kiếm
Có 3.378 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC LàO CAI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-020 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Trạm chế biến và kinh doanh than Lào Cai

Mã số thuế: 0100100689-047 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 161 Đ. Nguyễn Huệ, , Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ TâY BắC

Mã số thuế: 0100101072-009 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Đĩnh
Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng

Mã số thuế: 0100104919-005 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Thành
Địa chỉ: Đường Phan bội Châu -, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - KHAI THáC ĐườNG SắT LàO CAI

Mã số thuế: 0100105052-007 - Người đại diện pháp luật: Điêu Khắc Minh
Địa chỉ: Ga Lào Cai, đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI ĐườNG SắT TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0100105207-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Số 321 đường Khánh Yên - phường Phố Mới, , Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VậT Tư THIếT Bị ĐườNG SắT LàO CAI

Mã số thuế: 0100106031-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 045, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ĐườNG SắT Hà NộI - CHI NHáNH VậN TảI ĐườNG SắT LàO CAI

Mã số thuế: 0100106264-051 - Người đại diện pháp luật: Trần Long
Địa chỉ: Tổ 21, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VINACONTROL LàO CAI

Mã số thuế: 0100107772-016 - Người đại diện pháp luật: Vũ Huy Thông
Địa chỉ: Số nhà 108, phố Hưng Hóa, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

VIETTEL LàO CAI - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-015 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu Hà
Địa chỉ: B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Công ty bảo hiểm PJICO lào cai

Mã số thuế: 0100110768-036 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ: Số 275, Đường Lê Thanh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0100111948-088 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Thắng
Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG LàO CAI � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-016 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT Lào Cai, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0100112437-143 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Hùng
Địa chỉ: Số nhà 079, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Lào Cai

Mã số thuế: 0100150619-021 - Người đại diện pháp luật: Cao Minh Tiến
Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0100230800-016 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hải Vinh
Địa chỉ: SN 002 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0100283873-083 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Quý
Địa chỉ: SN 119 đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0100365621-035 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: Số nhà 124 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Chi nhánh công ty Hoàng Hợp

Mã số thuế: 0100367202-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết
Địa chỉ: Khu tái định cư Km6 QL 70 Phường Lào Cai, , Thành phố Lào Cai, Lào Cai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH LàO CAI

Mã số thuế: 0100686174-093 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Trung
Địa chỉ: Số nhà 003A, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai