Tìm kiếm
Có 1.111 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LạNG GIANG BắC GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-655 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Số 36 đường Trần Cảo, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Chi nhánh Công ty CP tập đoàn HDB Việt Nam - tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 0101410852-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Lô 11 ki ốt chợ Vôi - Thị trấn Vôi, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG GIAO THôNG LONG NGUYệT

Mã số thuế: 0101747694 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Uyên
Địa chỉ: phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN VượNG PHúC

Mã số thuế: 0102063640 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Lái Xe Đức Trung - Lạng Giang

Mã số thuế: 0103374631-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Linh
Địa chỉ: Thôn Ao Luông, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công Ty TNHH Bạch Hổ

Mã số thuế: 0103425131 - Người đại diện pháp luật: Lưu Xuân Họa
Địa chỉ: Thôn Chu Nguyên, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công ty TNHH xây dựng thương mại và công nghệ An Phú Thịnh

Mã số thuế: 0105772684 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tiến
Địa chỉ: Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu SAKUKO HD Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: 0105887188-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn thanh huyền
Địa chỉ: Thôn ĐaÊi Gia�p, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH THươNG MạI XăNG DầU MIPEC TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0105909434-004 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Nguyên
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công ty Cổ phần văn hóa Minh Phong

Mã số thuế: 0106118805 - Người đại diện pháp luật: VŨ ĐÌNH NAM
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Trọng Phụng, Ngõ 12 Đường Trần Cung, Phố Vôi, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thông Minh Logimex - Nhà Hàng 98

Mã số thuế: 0106191192-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Đoàn
Địa chỉ: Thôn Toàn Mỹ, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư HùNG THế

Mã số thuế: 0106279030 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thế
Địa chỉ: Thôn 20, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu VIHABA - Chi nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: 0106484569-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vui
Địa chỉ: Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU & DịCH Vụ MAY MặC

Mã số thuế: 0106600494-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hồng
Địa chỉ: Thôn Cầu Đá, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT AN PHú THịNH

Mã số thuế: 0107128362 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Khiếu
Địa chỉ: Thôn Tân Văn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH NôNG THáI DươNG

Mã số thuế: 0107135257 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Thắng
Địa chỉ: Thôn Hậu, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ASASUN

Mã số thuế: 0107431369 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Hương Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

VăN PHòNG ĐạI DIệN BắC GIANG - CôNG TY TNHH ĐạI Lý THUế ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 0107819578-001 - Người đại diện pháp luật: DƯƠNG MINH BẢO
Địa chỉ: Thôn Hoa, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và GIảI TRí CảNH NGUYễN

Mã số thuế: 0108198281 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN CẢNH
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu thương mại Anh Em - Chi nhánh tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0108340160-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Đức
Địa chỉ: Thôn Việt Hương, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang