Tìm kiếm
Có 275 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM - CôNG TY Cà PHê IA SAO I

Mã số thuế: 0100101509-015 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Kiên
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM - CôNG TY Cà PHê IA SAO 2

Mã số thuế: 0100101509-016 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM - CôNG TY Cà PHê 706

Mã số thuế: 0100101509-017 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghi
Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Ban điều hành dự án thuỷ điện Sê San 4

Mã số thuế: 0100105870-055 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yao, , Huyện Ia Grai, Gia Lai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN IA GRAI ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-169 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đức
Địa chỉ: 290 Hùng Vương, tổ dân phố 3, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

LOVING - CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM XANH LOVING

Mã số thuế: 0312945462-002 - Người đại diện pháp luật: HỒ QUỲNH HƯƠNG
Địa chỉ: Làng Blang 3, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY TNHH NAM CườNG

Mã số thuế: 3400486527 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh
Địa chỉ: Làng H' Lũ, Xã IaGrăng, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HạNH HIềN

Mã số thuế: 5900178690 - Người đại diện pháp luật: Hồ Đình Hảo
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Chi Cục Thuế huyện IAGRAI

Mã số thuế: 5900180756-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nông
Địa chỉ: Thị trấn Ia Grai, , Huyện Ia Grai, Gia Lai

Đài Phát Thanh - Truyền hình Ia Grai

Mã số thuế: 5900180989-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Ia Kha, , Huyện Ia Grai, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc IaGrai

Mã số thuế: 5900187984 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hải
Địa chỉ: Thị trấn IaKha, , Huyện Ia Grai, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN HòA BìNH.

Mã số thuế: 5900188272 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hạnh
Địa chỉ: Tỉnh lộ 664, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

NHà MáY VI SINH - CHI NHáNH TổNG CôNG TY 15

Mã số thuế: 5900189438-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Địa chỉ: Thôn Đức Tân, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 715

Mã số thuế: 5900189445 - Người đại diện pháp luật: Hà Trọng Bảo
Địa chỉ: Thôn Mítkom II, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI IAGRAI

Mã số thuế: 5900189501 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Đồng
Địa chỉ: 302 Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Chi Nhánh công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & Xây dựng Việt Tân

Mã số thuế: 5900189815-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tân
Địa chỉ: Xã IADER, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê IA CHâM

Mã số thuế: 5900190514 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Toàn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Cà PHê IA GRAI

Mã số thuế: 5900190521 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Xã IaHrung, , Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê IABLAN

Mã số thuế: 5900190539 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tư Duy
Địa chỉ: Iablan, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Cà PHê 705

Mã số thuế: 5900190546 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia KRai, Huyện Ia Grai, Gia Lai