Tìm kiếm
Có 290 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH NHA KHOA HOàN Mỹ SàI GòN DENTIST

Mã số thuế: 0315634049 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Bá Hưng
Địa chỉ: Quốc lộ 63, ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG Và THI CôNG SNB ARCHI CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0316043306-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Ngà
Địa chỉ: Số nhà 07, khu phố 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Biên Phòng Tại Tỉnh Kiên Giang

Mã số thuế: 1200852010-007 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mão
Địa chỉ: Cầu cảng Hải Đoàn, số 28, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Đông Thái

Mã số thuế: 1700006400 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bàng
Địa chỉ: ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHúC ĐảM

Mã số thuế: 1700019167 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhiên
Địa chỉ: Số 252, ấp Ba Biển B, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung

Mã số thuế: 1700019343 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Sô 126, ấp Ngả Bát, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Kiên Giang

DNTN Thành Tài

Mã số thuế: 1700082031 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Mộng Trinh
Địa chỉ: Số 106 -ấp Đông Thành - Đông Thái, , Huyện An Biên, Kiên Giang

CôNG TY TNHH KIêN GIANG COMPOSITE

Mã số thuế: 1700185407 - Người đại diện pháp luật: Nhan Thị Thu Hà
Địa chỉ: ấp Hai Xáng, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THANH TòNG

Mã số thuế: 1700239927 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Đô
Địa chỉ: Số 005, ấp Phú Hưởng, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Hiền

Mã số thuế: 1700255213 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bảy
Địa chỉ: Số 46, tổ 1, chợ Thứ 7, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang

Chi Nhánh DNTN Vân Hiền 2

Mã số thuế: 1700255213-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn bảy
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phú Lâm, Xã Đông Thái, , Huyện An Biên, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Nam

Mã số thuế: 1700255291 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ: Số 160, khu vực II, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG NAM

Mã số thuế: 1700255291-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Liên
Địa chỉ: Số 250, khu phố 2, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THúY LIễU

Mã số thuế: 1700255372 - Người đại diện pháp luật: Mã Thúy Liễu
Địa chỉ: Số 116, khu phố 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thạnh

Mã số thuế: 1700255485 - Người đại diện pháp luật: Trần Vinh Thạnh
Địa chỉ: Số 235, khu vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Ngọc Châu

Mã số thuế: 1700255527 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Cẩm Vân
Địa chỉ: Tổ 6, khu vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trại Cưa Tư Tuấn

Mã số thuế: 1700260044 - Người đại diện pháp luật: La Thị Sen
Địa chỉ: Số 207, khu phố 2, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thị Trấn Thứ 3

Mã số thuế: 1700260622 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hồng
Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang

Văn Phòng UBND Xã Nam Yên

Mã số thuế: 1700306517 - Người đại diện pháp luật: Phan Ka Luốt
Địa chỉ: ấp Ba Biển A - Xã Nam Yên, , Huyện An Biên, Kiên Giang

Văn Phòng UBND Xã Tây Yên

Mã số thuế: 1700306556 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phong
Địa chỉ: ấp Thứ Nhất - Xã Tây Yên, , Huyện An Biên, Kiên Giang