Tìm kiếm
Có 9.717 kết quả tìm kiếm
TậP ĐOàN DệT MAY VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100008 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Trường
Địa chỉ: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG Và DịCH Vụ ĐầU Tư

Mã số thuế: 0100100008-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Tầng 3 số nhà 32 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHI NHáNH TậP ĐOàN DệT MAY VIệT NAM - TRUNG TâM THờI TRANG VINATEX

Mã số thuế: 0100100008-052 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Hương
Địa chỉ: Số 25, phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

TậP ĐOàN HóA CHấT VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100061 - Người đại diện pháp luật: Phùng Quang Hiệp
Địa chỉ: Số 1A, phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm thương mại và dịch vụ hoá chất

Mã số thuế: 0100100061-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Thảo
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật hóa chất

Mã số thuế: 0100100061-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vân Chính
Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VăN PHòNG PHẩM HồNG Hà

Mã số thuế: 0100100216 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Luyến
Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THAN - VINACOMIN

Mã số thuế: 0100100304 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: 47 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THAN - VINACOMIN TạI Hà NộI

Mã số thuế: 0100100304-005 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Ca
Địa chỉ: 33 Tràng Thi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị ĐIệN HàM LONG

Mã số thuế: 0100100343 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Anh
Địa chỉ: 14-16 phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417 - Người đại diện pháp luật: Thiều Kim Quỳnh
Địa chỉ: Số 20 Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THốNG NHấT Hà NộI

Mã số thuế: 0100100424 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tú
Địa chỉ: Số 10B, phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HàM LONG

Mã số thuế: 0100100463 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Liên
Địa chỉ: Số 65 Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Công Nghiệp Hà Nội Hanitsco

Mã số thuế: 0100100488 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lượng
Địa chỉ: 198 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH DịCH Vụ THươNG MạI ĐO LườNG "CHUYểN ĐổI (CPH) DOANH NGHIệP NHà NướC, THEO QU

Mã số thuế: 0100100907 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Toàn
Địa chỉ: Số 44, phố Hàng Hành, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Hà Nội - Xí Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ I- Mac

Mã số thuế: 0100100960-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Tuyến
Địa chỉ: Số 48, phố Nguyễn Thiếp, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

TổNG CôNG TY ĐIệN LựC THàNH PHố Hà NộI

Mã số thuế: 0100101114 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Duyên
Địa chỉ: Số 69 phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC HOàN KIếM

Mã số thuế: 0100101114-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đạt Đức
Địa chỉ: Số 69 C Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY CôNG NGHệ THôNG TIN ĐIệN LựC Hà NộI

Mã số thuế: 0100101114-028 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Dương
Địa chỉ: Số 69 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CôNG TY DịCH Vụ ĐIệN LựC Hà NộI

Mã số thuế: 0100101114-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Hà
Địa chỉ: 24B Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội