Tìm kiếm
Có 102 kết quả tìm kiếm
Trạm nguyên liệu thuốc lá Phủ Thông

Mã số thuế: 0100632806-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Hương
Địa chỉ: Phố Đầu Cầu, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BạCH THôNG BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-715 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VINACOM VIệT NAM

Mã số thuế: 0108019870 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tuân
Địa chỉ: Thôn Nà Ngăm, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Chi Nhánh Quản Lý Chợ Thị Trấn Phủ Thông

Mã số thuế: 4700120846-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Hùng
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND xã Lục Bình

Mã số thuế: 4700121487 - Người đại diện pháp luật: Bế Ngọc Thống
Địa chỉ: Xã Lục Bình, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND xã Mỹ Thanh

Mã số thuế: 4700121494 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Tiến Sơn
Địa chỉ: Xã Mỹ Thanh, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND xã Cẩm Giàng

Mã số thuế: 4700121504 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Địa chỉ: Xã Cẩm Giàng, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND xã Đôn Phong

Mã số thuế: 4700121536 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thành
Địa chỉ: Xã Đôn Phong, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND xã Vy Hương

Mã số thuế: 4700121575 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Huân
Địa chỉ: Xã Vy Hương, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND xã Sỹ Bình

Mã số thuế: 4700122071 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Sỹ Bình, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

UBND xã Vũ Muộn

Mã số thuế: 4700122089 - Người đại diện pháp luật: Đàm Thị Hành
Địa chỉ: UBND xã Vũ Muộn, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Yến

Mã số thuế: 4700130298 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH TUấN NGâN

Mã số thuế: 4700138096 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hồng Văn
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Nam Cường

Mã số thuế: 4700139639 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHIABJOóC

Mã số thuế: 4700151918 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Chi nhánh công ty TNHH Lâm Sơn tại Dương Phong

Mã số thuế: 4700160292-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Tài
Địa chỉ: Thôn Nà Chèn, xã Dương Phong, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Đăng Linh

Mã số thuế: 4700162765 - Người đại diện pháp luật: Lường Văn Đắc
Địa chỉ: bản Mới, Xã Tân Tú, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bạch Thông

Mã số thuế: 4700188604 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòa
Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông

Mã số thuế: 4700188611 - Người đại diện pháp luật: Bảo Văn Dũng
Địa chỉ: Phố Ngã ba, Thị trấn Phủ Thông, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Văn phòng HĐND-UBND H Bạch Thông

Mã số thuế: 4700188717 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòa
Địa chỉ: Phố Ngã ba, Thị trấn Phủ Thông, , Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn