Tìm kiếm
Có 184 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHú THIệN GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-252 - Người đại diện pháp luật: Nguyen thi bích Ngoc
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

CôNG TY TNHH I.P.T PHú YêN

Mã số thuế: 4401009409 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi 2, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ấN PHụNG

Mã số thuế: 5900140601 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Phụng
Địa chỉ: thôn Glung B, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Chi cục thuế huyện Phú Thiện

Mã số thuế: 5900180756-018 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Long

Mã số thuế: 5900181051 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trinh
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Hợp tác xã nông nghiệp phú thiện

Mã số thuế: 5900197005 - Người đại diện pháp luật: Phùng Tất Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 01, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP CHư A THAI

Mã số thuế: 5900260289 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Mỹ
Địa chỉ: Km 126, QL25, Thôn Glung A - Ia Ake, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHướC TíN

Mã số thuế: 5900268055 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Doanh nghiệp tư nhân Bốn Phước

Mã số thuế: 5900275246 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Thâu
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân thị trấn Phú thiện

Mã số thuế: 5900277204 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phú thiện, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Ia Yeng

Mã số thuế: 5900277229 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ia Yeng, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã IaSol

Mã số thuế: 5900277324 - Người đại diện pháp luật: trần thị diễm
Địa chỉ: Xã IaSol, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Chư AThai

Mã số thuế: 5900277331 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chư AThai, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã IaHiao

Mã số thuế: 5900277356 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã IaHiao, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn

Mã số thuế: 5900277437 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phú thiện, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Trường Mầm non Hoa Hồng

Mã số thuế: 5900293372 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phú Thiện, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG PHú THIệN HưNG GIA LAI

Mã số thuế: 5900338665 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoài Nam
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐứC LâM

Mã số thuế: 5900378107 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lạc
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Ia Ake

Mã số thuế: 5900397766 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Ia Ake, , Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Hợp tác xã nông nghiệp Ia Piar

Mã số thuế: 5900409323 - Người đại diện pháp luật: Nay Khuôn
Địa chỉ: Plei Rbai, Xã Ia Piar, Huyện Phú Thiện, Gia Lai