Tìm kiếm
Có 14.523 kết quả tìm kiếm
Phân Viện Vật Liệu Xây Dựng Miền Nam

Mã số thuế: 0100105662-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Ngọc Tâm
Địa chỉ: Lô I-3B-5 Đường N6, Khu Công Nghệ Cao,, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH THàNH PHố Hồ CHí MINH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị XăNG DầU PETROLIMEX

Mã số thuế: 0100108102-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH GIA ĐịNH

Mã số thuế: 0100112437-152 - Người đại diện pháp luật: Vũ Anh Dũng
Địa chỉ: Số 415 đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PUBLIC VIệT NAM - CHI NHáNH PHướC LONG

Mã số thuế: 0100112733-017 - Người đại diện pháp luật: Doan The Vinh
Địa chỉ: Tầng trệt và tầng 1, Số 277B, Đường Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Viện Dầu Khí Việt Nam (TP Hà Nội ) - Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm

Mã số thuế: 0100150295-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Nghị
Địa chỉ: Lô E2b-5 Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Viện Dầu Khí Việt Nam - Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển An Toàn Và Môi Trường Dầu Khí

Mã số thuế: 0100150295-005 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Nguyên
Địa chỉ: Lô E2b-5, Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Viện Dầu Khí Việt Nam-Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Chế Biến Dầu Khí

Mã số thuế: 0100150295-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lương
Địa chỉ: Lô E2b-5 Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN 9 SàI GòN

Mã số thuế: 0100150619-208 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC ẨN
Địa chỉ: Toà nhà số 97-99, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Mỹ THàNH

Mã số thuế: 0100686174-078 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Đức
Địa chỉ: Số 568A đường Lê Văn Việt, khu phố Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH 9

Mã số thuế: 0100686174-107 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Định
Địa chỉ: Số 284 đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 2 - Công Ty Thông Tin Di Động - Loại Hình Doanh Nghiệp: Công Ty Tnh

Mã số thuế: 0100686209-162 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thái
Địa chỉ: 97 - 99 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MK

Mã số thuế: 0100902890-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hải Đăng
Địa chỉ: Lô số I3-3, Đường số N2, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hợp tác xã Nhật Quang Tại TPHCM

Mã số thuế: 0101032826-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: 229 Lã Xuân Oai, KP4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG ĐạI HọC GIAO THôNG VậN TảI

Mã số thuế: 0101070162-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chí
Địa chỉ: P1 Nhà D1 (cơ sở II Đại học Giao thông Vận tải), Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ACOM

Mã số thuế: 0101096386-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 67 Đường D8, Khu Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Cty TNHH Trường Đào Tạo Dạy Nghề Việt Thái

Mã số thuế: 0101167767 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi
Địa chỉ: 118 Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ORISTAR

Mã số thuế: 0101205758-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Hường
Địa chỉ: Lô I-4B-2.2 Đường N3, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN SơN JYMEC VIệT NAM - CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0101325942-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phường
Địa chỉ: Số 189/28 Đường Dương Đình Hội, Khu Phố 4, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HãNG PHIM VIệT (TP Hà NộI)

Mã số thuế: 0101356355-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Anh
Địa chỉ: 87 đường số 9, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại TP.HCM - Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Trình 323 - Hà Nội (TP.Hà Nội)

Mã số thuế: 0101357630-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hoạt
Địa chỉ: 4/12 Tây Hòa Hẻm 99 P.Phước Long A, Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh