Tìm kiếm
Có 432 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HảI Hà ĐôNG QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-235 - Người đại diện pháp luật: Triệu Ngọc Quang
Địa chỉ: SN 18, Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và CôNG NGHệ Hà MINH TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0102052222-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Xuyến
Địa chỉ: Số 8-9B, Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XUấT NHậP KHẩU MINH HOàNG

Mã số thuế: 0108838301 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: Số nhà 02, thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình AE

Mã số thuế: 0302716135-002 - Người đại diện pháp luật: Công ty CP XD công trình AE
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Minh, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHUẩN Mỹ

Mã số thuế: 0312056329-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Nhật
Địa chỉ: Khu Quảng Điền, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VậN TảI HươNG TâN CảNG

Mã số thuế: 0313374532 - Người đại diện pháp luật: Lu Cường
Địa chỉ: ô số 7 lô 03, khu dân cư phố Ngô Quyền, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BIếN KINH DOANH THAN ĐôNG NAM Bộ

Mã số thuế: 0313811623 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TRỌNG QUYỀN
Địa chỉ: Số nhà 267, phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHáCH SạN Và DU LịCH THIêN THAI TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0400488335-003 - Người đại diện pháp luật: Doãn Văn Tuyến
Địa chỉ: Số 10 Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐứC DươNG TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0800263544-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Chợ trung tâm Hải Hà, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HTX Vận tải xếp dỡ Thanh Hoà

Mã số thuế: 5700102006 - Người đại diện pháp luật: Mã Văn Hoà
Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Minh, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

HTX Dân Lập Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700102045 - Người đại diện pháp luật: Lê Quý Đôn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Chè Đường Hoa

Mã số thuế: 5700102239 - Người đại diện pháp luật: Thẩm Hồng Sơn
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH HOàNG TIêU

Mã số thuế: 5700102285 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiêu
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

DNTN - THôNG HợP

Mã số thuế: 5700143820 - Người đại diện pháp luật: Nhữ Thị Hợp
Địa chỉ: Số 272 Phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Chi cục thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà (huyện Hải Hà)

Mã số thuế: 5700252900-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thắng Lợi Đông Triều

Mã số thuế: 5700309378-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đáng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp Quảng Hà

Mã số thuế: 5700333081 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hoàn
Địa chỉ: Số 76A, phố Trần Bình Trọng, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thái Hà

Mã số thuế: 5700349109 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn San
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Trung tâm Thuỷ nông - Giao thông và Đô thị Hải Hà

Mã số thuế: 5700370823 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: phố Nguyễn Du, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Thanh Tùng

Mã số thuế: 5700396606 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh