Tìm kiếm
Có 1.133 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI KHá

Mã số thuế: 0100107638-041 - Người đại diện pháp luật: Văn Công Tuấn
Địa chỉ: Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH CAM RANH

Mã số thuế: 0100283873-114 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Số 151 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố CAM RANH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100686174-300 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Quang
Địa chỉ: số 1730 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Chi Nhánh Tại Cam Ranh Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Bay Petrolimex

Mã số thuế: 0102734592-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Dân
Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH LINH PHáT

Mã số thuế: 0102759974-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thục Anh
Địa chỉ: F2.4 Khu cách ly quốc tế đi. Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY LắP Kỹ THUậT Hạ TầNG - PIDI-CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0104068588-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khương
Địa chỉ: Tổ Dân phố Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam - Chi Nhánh Khánh Hòa

Mã số thuế: 0104567795-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quý Đạt
Địa chỉ: Khu cách ly, Ga đến Quốc tế (gần cửa khách ra), Sân bay Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH ERACARE VIệT NAM - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0105337145-003 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Hường
Địa chỉ: Ga quốc nội, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Lighthouse Tại Khánh Hòa

Mã số thuế: 0105915886-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thái
Địa chỉ: 156 Nguyễn Công Trứ, Khóm Nghĩa Lộc, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ LINH PHáT

Mã số thuế: 0106800535-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hối
Địa chỉ: Khu cách ly nhà ga quốc tế (T2), cảng hàng không quốc tế Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

TRUNG TâM THôNG TIN DU LịCH & DịCH Vụ HàNG KHôNG CAM RANH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và

Mã số thuế: 0107436430-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mến
Địa chỉ: Tầng trệt nhà ga hành khách Quốc tế, Sân Bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0107490572-051 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quang Hưng
Địa chỉ: Thửa đất số 42, Tờ bản đồ số 3, Tổ dân phố Lợi Hòa, Phường Cam Lợi, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH THươNG MạI DUY ANH - CHI NHáNH CAM RANH

Mã số thuế: 0300998692-011 - Người đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Vân Anh
Địa chỉ: S.2.7 tầng 2, khu cách ly Ga đi Quốc tế Cảng Hàng không Quốc, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HàNG KHôNG SâN BAY TâN SơN NHấT TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0301123125-011 - Người đại diện pháp luật: Bùi Trương Xuân Thảo
Địa chỉ: Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY THêU GIàY AN PHướC

Mã số thuế: 0301241545-072 - Người đại diện pháp luật: Châu Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: 2203 Hùng Vương, Phường Cam Lợi, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG Hà TIêN 1-TRạM NGHIềN CAM RANH

Mã số thuế: 0301446422-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Việt Phương

Mã số thuế: 0302095456 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Dung
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: 0303217354-041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quỳnh
Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, tổ Dân phố Lợi Hòa, Phường Cam Lợi, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Gia Đình Tại Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 0303966346-028 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bạch Mai
Địa chỉ: Siêu thị Co.op Mart Cam Ranh, số 02 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lộc, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THờI TRANG Và Mỹ PHẩM DUY ANH � CAM RANH

Mã số thuế: 0304130177-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Đức
Địa chỉ: lô số G.2.1 và G.2.4, tầng trệt khu cách ly Ga đi Quốc Tế, C, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa