Tìm kiếm
Có 3.692 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty May 10 - Công Ty Cổ Phần Xí Nghiệp May Hà Quảng

Mã số thuế: 0100101308-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: TK 7, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội - Chi Nhánh Vận Tải Đường Sắt Đồng Hới

Mã số thuế: 0100106264-052 - Người đại diện pháp luật: Mai Lê Long
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ĐườNG SắT Hà NộI - CHI NHáNH VậN TảI ĐườNG SắT HUế

Mã số thuế: 0100106264-059 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Khánh
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100107638-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Sân bay Đồng Hới, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Công ty TNHH MTV Hà Thành - Chi nhánh Quảng Bình

Mã số thuế: 0100108529-015 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số nhà 30 Lê Quý Đôn - TK 3 - P.Đồng Mỹ, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

VIETTEL QUảNG BìNH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-058 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Nam
Địa chỉ: Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Bình

Mã số thuế: 0100110768-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: 157- Lý Thường Kiệt, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Bình

Mã số thuế: 0100111948-079 - Người đại diện pháp luật: Lương Hải Lưu
Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG QUảNG BìNH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-019 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 56 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100112437-038 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Quảng
Địa chỉ: Số 01C, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Mã số thuế: 0100112620-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: 209 Lý thường kiệt, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi Nhánh Quảng Bình

Mã số thuế: 0100150619-033 - Người đại diện pháp luật: Lê Gia Hiệp
Địa chỉ: 189 Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100233583-023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyển
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100283873-106 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Giang
Địa chỉ: 58 Quang Trung, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100365621-029 - Người đại diện pháp luật: PHAN CHÁNH HUY
Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CHI NHáNH MIềN TRUNG - TổNG CôNG TY XâY DựNG TRườNG SơN

Mã số thuế: 0100512273-023 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Tiến
Địa chỉ: Đường 16 tháng 6, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh công ty TNHH Đông Dương - CN Quảng Bình

Mã số thuế: 0100520796-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đình Quân
Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, , Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-096 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Quý
Địa chỉ: Số 2 Mẹ suốt, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Quang Trung Quảng Bình

Mã số thuế: 0100686174-717 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Linh
Địa chỉ: Số 48 Quang Trung, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Lý THáI Tổ QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-720 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Hùng
Địa chỉ: 98 Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình