Tìm kiếm
Có 350 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY MDF VINAFOR GIA LAI

Mã số thuế: 0100102012-001 - Người đại diện pháp luật: Khổng Chu Bửu
Địa chỉ: Km 74, quốc lộ 19, Xã Song An, Thị xã An Khê, Gia Lai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã AN KHê ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-239 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đồng Thanh
Địa chỉ: 584 Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG -TT BáN Lẻ 350 - 352 QUANG TRUNG(DDKD)

Mã số thuế: 0311609355-162 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: 350 - 352 Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

CHI NHáNH Số 07 - CôNG TY TNHH TM DV VậN TảI BắC NAM

Mã số thuế: 0312154171-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Quốc lộ 19, Tổ 6, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ QUốC Tế SENIOR

Mã số thuế: 0313729136-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Sinh
Địa chỉ: 36 Hoàng Văn Thụ, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Gia Lai

CHI NHáNH TạI GIA LAI CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ HưNG TRIệU

Mã số thuế: 0315739531-001 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG TRIỆU
Địa chỉ: Thôn Cửu Đạo 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê, Gia Lai

CôNG TY TNHH MTV CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG ENTERGOLD - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 0401770373-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Công Thiện
Địa chỉ: 14 Ngô Thì Nhậm, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU QUANG LộC - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 3200707056-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: Thôn Tú Thủy 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê, Gia Lai

Chi Nhánh Dntn Thượng Hải Tại An Khê

Mã số thuế: 3401016690-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hoàng Bảo
Địa chỉ: 60 Phan Chu Trinh, tổ 12, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Danh Xây - Chi Nhánh Gia Lai

Mã số thuế: 4100384519-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Danh Xây
Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lai, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tân Tạo An Khê

Mã số thuế: 4100558162-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vĩnh Tài
Địa chỉ: Đường Ngô Mây, tổ dân phố 3, Phường An Tân, Thị xã An Khê, Gia Lai

CôNG TY TNHH XâY DựNG - XâY LắP ĐIệN PHươNG ĐôNG - CHI NHáNH AN KHê

Mã số thuế: 4100603457-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Nguyễn Phương Đông
Địa chỉ: Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIA Vũ - GIA LAI

Mã số thuế: 4100614120-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: Tô� 6, Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xd - Tm Nguyên Phát

Mã số thuế: 4100633275-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Nguyên Vũ
Địa chỉ: 288 Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Bình An

Mã số thuế: 4100638467-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Kế
Địa chỉ: 95 Quang Trung, tổ 5, Phường An Tân, Thị xã An Khê, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUY NHơN - CHI NHáNH ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 4100648560-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Hưng
Địa chỉ: Thôn Tú Thủy 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty TNHH ánh Huyền - Cửa Hàng Xăng Dầu Phú Hưng 2

Mã số thuế: 4100715344-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Hân
Địa chỉ: Thôn An Thượng, Xã Song An, Thị xã An Khê, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Môi Trường Phước Thịnh Tại Gia Lai

Mã số thuế: 4101207791-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Số nhà 05 Nguyễn Du, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

THượNG HảI 13 - CôNG TY TNHH TMDV THU NGUYễN

Mã số thuế: 4201833665-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Ba
Địa chỉ: 60 Phan Chu Trinh, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai

Xí Nghiệp Cơ Giới Nông Nghiệp An Khê - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300205943-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chỉnh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp An Bình, Phường An Bình, Thị xã An Khê, Gia Lai