Tìm kiếm
Có 192 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHư PưH GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-251 - Người đại diện pháp luật: Lưu Minh Hùng
Địa chỉ: 237 Hùng Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâN THUậN GIA LAI

Mã số thuế: 0200278468-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI BắC NAM - CHI NHáNH Số 5

Mã số thuế: 0312154171-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI - CôNG TY TNHH CHUNG DũNG.

Mã số thuế: 3701549971-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM NGỌC TRUNG
Địa chỉ: Plei Thơh Nhueng, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CôNG TY TNHH AROVIN - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 4201870963-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòa
Địa chỉ: Km 585, Quốc lộ 14, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TậP ĐOàN ĐầU Tư HOA SEN TạI CHư PưH

Mã số thuế: 5800921584-043 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tao Chor A, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế THôNG Đỏ

Mã số thuế: 5801204660-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN TUYẾN
Địa chỉ: Quốc Lộ 14, thôn Pleiku Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Chi cục thuế huyện Chư Pưh

Mã số thuế: 5900180756-019 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hoà Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Toàn

Mã số thuế: 5900188321 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUâN TRà

Mã số thuế: 5900223047 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Trà
Địa chỉ: Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân thị trấn Nhơn Hoà

Mã số thuế: 5900242360 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Hoà Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Uỷn ban nhân dân xã IAHRú

Mã số thuế: 5900242378 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Nghiêm
Địa chỉ: xã IAHRú, , Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Iale

Mã số thuế: 5900242385 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Iale, , Huyện Chư Pưh, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN HùNG HOA

Mã số thuế: 5900246615 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN LINH NGUYêN

Mã số thuế: 5900247880 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Hoàng
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Màu

Mã số thuế: 5900253242 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Tao Chor B, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

UBND xã IADRENG

Mã số thuế: 5900256363 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ia Dreng, , Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BáCH LONG 1

Mã số thuế: 5900313413 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGHĨA
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN TườNG VI

Mã số thuế: 5900318796 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hoà
Địa chỉ: Thôn Hoà Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã IaHLa

Mã số thuế: 5900336918 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn JaiPêr - Xã IaHLa, , Huyện Chư Pưh, Gia Lai