Tìm kiếm
Có 361 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH TâN HIệP KIêN GIANG

Mã số thuế: 0302567652-117 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Số 77 Chợ Kinh 8, ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

CôNG TY TNHH THIêN NôNG PHáT

Mã số thuế: 0314460696 - Người đại diện pháp luật: Bùi Anh Vũ Ngọc Lân
Địa chỉ: 227 ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Chi Nhánh Kiên Giang - Công Ty TNHH Huỳnh Tuấn Phát

Mã số thuế: 1101793808-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 115, ấp Đông Hưng, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGUYêN THàNH HưNG

Mã số thuế: 1601674982-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH PHƯƠNG CHI
Địa chỉ: ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DNTN Hoàng Liên

Mã số thuế: 1700000494 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 193 ấp Đông An - Thị Trấn Tân Hiệp, , Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DNTN Mạnh Lân

Mã số thuế: 1700000800 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Lân
Địa chỉ: 196 ấp Đông Hưng - TT Tân Hiệp, , Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Văn Hòa

Mã số thuế: 1700002004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phải
Địa chỉ: Số 125, ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DầU KHí HOàN Vũ

Mã số thuế: 1700002928 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Hoàn
Địa chỉ: Số 289, ấp Đông Lộc, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội

Mã số thuế: 1700006383 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuý Tài

Mã số thuế: 1700016367 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Số 224, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Tân Hiệp

Mã số thuế: 1700033789 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 81 ấp Đông Lộc - Xã Thạnh Đông, , Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thị Trấn Tân Hiệp

Mã số thuế: 1700105306 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lệ Hoa
Địa chỉ: Số 47, khóm B, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Long

Mã số thuế: 1700105994 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Số 28, tổ 3, khóm A, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUỳNH NHư

Mã số thuế: 1700106204 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Huy
Địa chỉ: Số 200, khu phố A, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN HưNG LợI

Mã số thuế: 1700106765 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Hóa
Địa chỉ: Số 167, tổ 9, ấp Đông Thọ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Chi

Mã số thuế: 1700106966 - Người đại diện pháp luật: Trương Đồng Xuân
Địa chỉ: Số 188, ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DNTN Lê Tư

Mã số thuế: 1700107631 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Phương
Địa chỉ: Số 134, ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Tân Hiệp A

Mã số thuế: 1700107800 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Tổ 20, ấp Kinh 3A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THU HằNG

Mã số thuế: 1700107945 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lài
Địa chỉ: Số 227, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Đông Hoà

Mã số thuế: 1700108473 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hiển
Địa chỉ: Lô A05, A06 - KDC, Khu phố Đông Tiến, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang