Tìm kiếm
Có 1.302 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC SơN TâY

Mã số thuế: 0100101114-024 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thi
Địa chỉ: Số 1 phố Bùi Thị Xuân, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Đt & Pt Nông Nghiệp Hà Nội-Xn Chăn Nuôi Gia Cầm

Mã số thuế: 0100103305-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vụ
Địa chỉ: Thôn La Gián, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CHI NHáNH BA Vì - CôNG TY Cổ PHầN LICOGI 13

Mã số thuế: 0100106426-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Sơn
Địa chỉ: Số nhà 10 đường La Thành, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH SơN TâY

Mã số thuế: 0100150619-096 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Thịnh
Địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH SơN TâY

Mã số thuế: 0100283873-097 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Số 279 - 281 Chùa Thông,, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và DU LịCH THU HươNG

Mã số thuế: 0100302660 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Phúc, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Hà TâY I

Mã số thuế: 0100686174-081 - Người đại diện pháp luật: Phan Châu Giang
Địa chỉ: Số 189, phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Chi cục thuế Thị xã Sơn Tây

Mã số thuế: 0100786940-037 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hùng
Địa chỉ: Số 11 phố Phó Đức Chính, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH Mỹ Thuật Hà Thái tại Hà Tây

Mã số thuế: 0101007354-001 - Người đại diện pháp luật: Vương Thanh Huyền
Địa chỉ: Thôn Phù Sa, xã Viên Sơn, Phường Viên Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NAM HảI

Mã số thuế: 0101088346 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Công ty TNHH Tuệ Đông

Mã số thuế: 0101210500 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Đồng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và XéT NGHIệM Y HọC TạI SơN TâY

Mã số thuế: 0101234974-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Như Bính
Địa chỉ: Số 79 đường Trung Sơn Trầm, Phường Trung Sơn Trầm, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI ĐồNG Mô

Mã số thuế: 0101314355 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trọng Huy
Địa chỉ: Đảo Kẻ Xiết, hồ Đồng Mô, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Công ty Bảo Việt Sơn Tây

Mã số thuế: 0101527385-072 - Người đại diện pháp luật: Đàm Văn Tân
Địa chỉ: Số 1 đường Phó Đức Chính, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CôNG TY TNHH SONG LINH

Mã số thuế: 0101531889 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thức
Địa chỉ: Số 52, phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG HảI LONG

Mã số thuế: 0101569794 - Người đại diện pháp luật: Phan Nguyễn Sơn
Địa chỉ: Điểm Công nghiệp Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ sơn Việt úc

Mã số thuế: 0101605467-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Huy Đạt
Địa chỉ: Thôn La Gián, xã Cổ Đông, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY DựNG Hạ TầNG Hà NộI

Mã số thuế: 0101605516 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số 6 phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Cơ sở Sơn Tây - Trường Đại học Lao động-xã hội

Mã số thuế: 0101633305-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Thanh
Địa chỉ: Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Chi Nhánh - Cty CP công nghệ môi trường xanh Seraphin - NM xử lý chất thải Sơn Tây

Mã số thuế: 0101664991-002 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Năm
Địa chỉ: Thôn An Sơn, xã Xuân Sơn, Xã Xuân Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội