Tìm kiếm
Có 845 kết quả tìm kiếm
CN Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100102936-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bồ Nông, Xã Tuấn Việt, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam - Chi Nhánh Lilama Hải Dương

Mã số thuế: 0100106313-007 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Hái
Địa chỉ: Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Hải Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KIM THàNH HảI DươNG II

Mã số thuế: 0100686174-119 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ứNG DụNG CôNG NGHệ CAO TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100774085-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Thành
Địa chỉ: Km 68 thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Chi nhánh Công ty TNHH SX và KDTM Tân Tiến tại Hải Dương

Mã số thuế: 0101438505-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Duy Tin
Địa chỉ: Thôn An Thái, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Công Ty TNHH Nam Điền

Mã số thuế: 0101707878 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tài
Địa chỉ: Đội 3, thôn Giữa, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHU CôNG NGHIệP LAI VU

Mã số thuế: 0102005007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuẩn
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lai Vu, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN CôNG NGHIệP TàU THủY

Mã số thuế: 0102024391 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Khu công nghiệp tàu thủy Lai Vu, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Nhà máy chế tạo ống thép xoắn VINASHIN

Mã số thuế: 0102024391-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Khu công nghiệp tầu thuỷ Lai Vu, xã Lai Vu, , Huyện Kim Thành, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Cường Triệu Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0102177479-002 - Người đại diện pháp luật: Triệu Quang Cường
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Chi Nhánh Hải Dương - Công Ty Cổ Phần Thái Sơn Bắc Hà

Mã số thuế: 0102845687-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hải
Địa chỉ: Số 6A đường Thanh Niên, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Sao Đất Việt Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0104207111-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quân
Địa chỉ: thôn Thanh Liên, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Chi Nhánh Hải Dương - Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hải Nam

Mã số thuế: 0104883046-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tường Vu, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Công Ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ

Mã số thuế: 0105885448 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Thanh Liên, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI PHúC ĐứC - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0106070046-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tân
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Vũ Xá, Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và ĐầU Tư Mỹ KHảI

Mã số thuế: 0106098186 - Người đại diện pháp luật: Ninh Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá 2, Xã Tuấn Việt, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG VNC VIệT NAM

Mã số thuế: 0106099870-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến
Địa chỉ: Thôn Lương Xá, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG- CôNG TY TNHH ĐầU Tư VNC

Mã số thuế: 0106181187-002 - Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Đức Tiến
Địa chỉ: Thôn Lương Xá, , Huyện Kim Thành, Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Sản Xuất Bá Thành

Mã số thuế: 0106460543 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Duy
Địa chỉ: Thôn Lương Xá, , Huyện Kim Thành, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU PHú THáI TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0106466714-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Soái
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Khê 2, Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Hải Dương