Tìm kiếm
Có 1.565 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY Cổ PHầN BảO Vệ THựC VậT 1 TRUNG ươNG

Mã số thuế: 0100101611-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Truyền
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Hòa Khương, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ô Tô TMT TạI THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100104563-008 - Người đại diện pháp luật: VŨ ĐÌNH PHÓNG
Địa chỉ: Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

Chi nhánh công ty TNHH Liên doanh ô tô Hoà Bình tại thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100112740-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 939 QL1A, thôn Miếu Bông, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HòA VANG NAM Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100686174-583 - Người đại diện pháp luật: ông Văn Quyện
Địa chỉ: Thôn Dương Lâm, Xã Hòa Phong, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG NHậT ANH-CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100776420-006 - Người đại diện pháp luật: Dương Bá Vinh
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SơN Hà - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100776445-018 - Người đại diện pháp luật: Vi Công Nam
Địa chỉ: Lô số A-212, A-214 Phạm Hùng, KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ THươNG MạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0101306594 - Người đại diện pháp luật: Tiêu Hồng Tư
Địa chỉ: Thửa Đất Số 612, Tờ Bản Đồ Số 19, Mặt tiền đường Tránh Nam H, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

Chi Nhánh Miền Trung Và Tây Nguyên - Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Trung ương

Mã số thuế: 0101449271-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Vinh Quang
Địa chỉ: Km 940 Quốc lộ 1A, Thôn Nhơn Thọ, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Mỹ Thịnh - Chi Nhánh Đà Nẵng

Mã số thuế: 0101522436-003 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Hải Vân
Địa chỉ: Thôn Hòa Phát, Xã Hòa Phú, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH PHụ TùNG HảI âU - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0102717029-003 - Người đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Cồn Mong, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN MáY VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0104498100-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Trụ
Địa chỉ: Km 800+40 QL1A, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Thiên Ngân - Chi Nhánh Đà Nẵng

Mã số thuế: 0105155113-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trà
Địa chỉ: 74 Nguyễn Bảo, Thôn Cẩm Nam, Xã Hòa Châu, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MáY XâY DựNG HảI âU TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0105487077-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Liệu
Địa chỉ: Thôn Cồn Mong, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Phú Lâm

Mã số thuế: 0106934257-001 - Người đại diện pháp luật: Cam Lê Hoàng Phúc
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THọ PHướC

Mã số thuế: 0107351152 - Người đại diện pháp luật: Châu Văn Chánh
Địa chỉ: Tổ 1, thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MáY Và THIếT Bị XCMG VIệT NAM TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0107781109-002 - Người đại diện pháp luật: LI.HONGGANG
Địa chỉ: Thửa đất số 318, tờ bản đồ số 21, Mặt tiền quốc lộ 14B, Thôn, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI NPG VIệT NAM TạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0107940486-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Hiếu
Địa chỉ: Lô D8-28, KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI ĐịA CầU

Mã số thuế: 0107974005 - Người đại diện pháp luật: Hồ Châu Nguyên
Địa chỉ: Số 9 Trịnh Quang Xuân, Xã Hòa Châu, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH T&D TEA VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0108097639-002 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG MẠC DANH
Địa chỉ: Khu du lịch cáp treo Bà Nà, Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NEM VàNG VIệT NAM CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0108424406-001 - Người đại diện pháp luật: VŨ KIỀU TRANG
Địa chỉ: Thửa đất số 322.323 tờ bản đồ số 6, Thôn Tùng Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng