Tìm kiếm
Có 408 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN DươNG MINH CHâU TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-667 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Dũng
Địa chỉ: Số 381 đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Bách Khoa - Chi Nhánh Trường Mầm Non Tư Thục Hoàng Yến

Mã số thuế: 0301147126-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Toại
Địa chỉ: Số 270/2, Khu phố 2, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH LIêN HIệP HợP TáC Xã THươNG MạI TP. Hồ CHí MINH - CO. OPMART DươNG MINH CHâU

Mã số thuế: 0301175691-063 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Tường Vy
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh 3 Công Ty TNHH Kỳ Hòa

Mã số thuế: 0301735544-003 - Người đại diện pháp luật: Lại Tấn Hưng
Địa chỉ: Tổ 42, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Fico Tây Ninh

Mã số thuế: 0302234766-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền
Địa chỉ: Tổ 46, ấp Lộc Trung, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY CP XâY DựNG - THươNG MạI Và DịCH Vụ THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0302271510-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biền
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, , Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH DươNG MINH CHâU

Mã số thuế: 0302567652-150 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 277 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sơn Anh

Mã số thuế: 0302783886-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Tổ 34, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Dương Đại Lực

Mã số thuế: 0303619769-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hưng
Địa chỉ: Số 148, tổ 8, ấp B4, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Dương Đại Lực

Mã số thuế: 0303619769-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Duyên
Địa chỉ: Số 41, tổ 9, ấp Phước Lợi, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG SảN XUấT HưNG VIệT

Mã số thuế: 0304876279 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Yến Oanh
Địa chỉ: 123A, ấp Lộc Thuận, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Hưng Việt

Mã số thuế: 0304876279-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Đỗ Quang Sang
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Lộc Thuận, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Vận Tải - Đầu Tư - Xây Dựng Phú Mỹ Nga - Chi Nhánh Tây Ninh

Mã số thuế: 0308424121-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thiện
Địa chỉ: Đường ĐT 784, ấp Ninh Hưng II, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh

Mã số thuế: 0308956165-001 - Người đại diện pháp luật: Trang Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bàu Dài, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH THươNG MạI HUY LONG

Mã số thuế: 0309099629-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Thịnh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư YếN HưNG VIệT

Mã số thuế: 0309382065 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hưng
Địa chỉ: Số 123A ấp Lộc Thuận, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG HUY PHáT

Mã số thuế: 0309906590-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thuỳ
Địa chỉ: Tổ 10 - Phước Lợi 1, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRườNG KHANG - CHI NHáNH TỉNH TâY NINH

Mã số thuế: 0310948820-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phước
Địa chỉ: Thửa đất số 435, tờ bản đồ số 25, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI NAM KHôI

Mã số thuế: 0311635595-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tại
Địa chỉ: Tổ 8 ấp Phước Lợi 1, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Năng Lượng Xanh

Mã số thuế: 0312328501-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Phú Nhơn
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Ninh Phú, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh