Tìm kiếm
Có 1.105 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH 1 THàNH VIêN XâY LắP ĐIệN 4.3

Mã số thuế: 0100100872-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hiền
Địa chỉ: Số 233B, đường Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Trung tâm an toàn mỏ

Mã số thuế: 0100101594-002 - Người đại diện pháp luật: Phùng Quốc Huy
Địa chỉ: -, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Uông Bí

Mã số thuế: 0100111948-092 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc ánh
Địa chỉ: Số 466, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY NAM QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100150619-102 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bảo
Địa chỉ: Số 430 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH UôNG Bí

Mã số thuế: 0100283873-125 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 277, đường Quang Trung, Tổ 24A, Khu 7, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố UôNG Bí TâY QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-232 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hòa
Địa chỉ: Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VăN HóA VIệT NAM

Mã số thuế: 0101752253-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhân
Địa chỉ: Khu 3, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ats - Ban Quản Lý Dự án Sen Vàng - Sen Bạc

Mã số thuế: 0101859214-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu Dốc đỏ 1, Phường Phương Đông, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG HợP AN PHú

Mã số thuế: 0103024404-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: Số 8, Lô D2, Khu Đô thị Công Thành, Phường Yên Thanh, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH UôNG Bí - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI VVM

Mã số thuế: 0104485020-014 - Người đại diện pháp luật: Đào Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà 476A, tổ 3, Khu Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Chi nhánh Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ TVT Việt Nam -Tại Quảng Ninh(TVT Quảng Ninh)

Mã số thuế: 0104568527-002 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thế Việt
Địa chỉ: Tiểu khu Cầu Sến, Phường Phương Đông, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tlt Việt Nam

Mã số thuế: 0104796428 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thế Quyến
Địa chỉ: Số 05, Tổ 1, Khu Nam Tân, Phường Nam Khê, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0105029292-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: Tổ 3, khu Nam Trung, Phường Nam Khê, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Việt Sen Hồng Chi Nhánh Quảng Ninh

Mã số thuế: 0105150210-002 - Người đại diện pháp luật: Khúc Thị Mai Anh
Địa chỉ: Số 76 phố Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Trách Nhiệm Hữu Hạn M7 - Chi Nhánh Uông Bí, Quảng Ninh

Mã số thuế: 0106051004-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hải Yến
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sông Sinh, Khu 12, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và GIáO DụC SET VIệT NAM TạI THàNH PHố UôNG Bí, TỉNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106379941-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Số 2, tổ 4, khu 2, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VEGA OIL VIệT NAM TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106484590-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Yến
Địa chỉ: Khu Dốc Đỏ 1, Phường Phương Đông, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH QUảNG NINH - CôNG TY TNHH KINH DOANH DịCH Vụ TổNG HợP VINCOM

Mã số thuế: 0106629623-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Quỳnh Anh
Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm thương mại Vincom+ Uông Bí, khu đô thị Yên, Phường Yên Thanh, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY LắP MINH QUANG TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106784072-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Trung
Địa chỉ: Số 136, Tổ 41, Khu 11, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ - XUấT NHậP KHẩU ĐạI NAM TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0106795490-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hải Hoàn
Địa chỉ: Số nhà 42 Đồng Tiến, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh