Tìm kiếm
Có 126 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Xín Mần Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-699 - Người đại diện pháp luật: Sử Cảnh Long
Địa chỉ: Số nhà 29, tổ 1, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI Và VậN TảI C.A.D Hà NộI

Mã số thuế: 0106259362-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đặng Biên
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp xây lắp Hoàng Long

Mã số thuế: 5100108937 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sinh
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Nàn ma

Mã số thuế: 5100136109 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Nàn ma, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Tả nhìu

Mã số thuế: 5100136116 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Tả nhìu, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Pà vầy Sủ

Mã số thuế: 5100136123 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Pà vầy Sủ, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Bản ngò

Mã số thuế: 5100136130 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Bản ngò, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Chí cà

Mã số thuế: 5100136148 - Người đại diện pháp luật: Nguye
Địa chỉ: UBND xã Chí cà, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

Trạm chăn nuôi và thú y huyện Xín mần

Mã số thuế: 5100136162 - Người đại diện pháp luật: Nịnh Thị Văn
Địa chỉ: Huyện Xín mần, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Phòng tư pháp Xín mần

Mã số thuế: 5100136187 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Công an huyện Xín mần

Mã số thuế: 5100136194 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc pài, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

Chi cục thi hành án dân sự huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100136204 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc pài XM, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Thèn phàng

Mã số thuế: 5100136236 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thèn phàng, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Bản díu

Mã số thuế: 5100136243 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản díu, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND Xã Trung Thịnh

Mã số thuế: 5100136250 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Thịnh, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Ngán chiên

Mã số thuế: 5100136268 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngán chiên, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Xín mần

Mã số thuế: 5100136275 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xín mần, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND Xã Nàn Sỉn

Mã số thuế: 5100136282 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nàn Sỉn, Xã Nàn Xỉn, Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Khuôn lùng

Mã số thuế: 5100136317 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khuôn lùng, , Huyện Xín Mần, Hà Giang

UBND xã Nà trì

Mã số thuế: 5100136349 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khiêm
Địa chỉ: Nà trì, , Huyện Xín Mần, Hà Giang