Tìm kiếm
Có 750 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC BắC KạN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-028 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN, CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ BắC Kạ

Mã số thuế: 0100101072-030 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Học
Địa chỉ: Số 483, đường Kon Tum, tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

VIETTEL BắC KạN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-027 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100111948-157 - Người đại diện pháp luật: Dương Hương Duyên
Địa chỉ: Số 15, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100150619-024 - Người đại diện pháp luật: PHẠM QUỐC TOẢN
Địa chỉ: Số 57, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH VạN LợI - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100235911-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh Đức
Địa chỉ: Tổ Giao Lâm, Xã Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-218 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đội
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

MOBIFONE TỉNH BắC KạN - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIF

Mã số thuế: 0100686209-060 - Người đại diện pháp luật: Dương Trung Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

ĐịA ĐIểM KINH DOANH BắC KạN - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI HOàNG HảI

Mã số thuế: 0101226356-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Luận
Địa chỉ: Lô L2-05, Tầng 2, Tòa nhà Vincom Plaza Bắc Kạn, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư TâY BắC TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0101496024-009 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thế Thắng
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Công ty Bảo Việt Bắc Kạn

Mã số thuế: 0101527385-063 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Ngọc
Địa chỉ: Tổ 7A, Phường Đức Xuân, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vvv Tại Bắc Kạn.

Mã số thuế: 0101720082-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Khuổi Thuổm, Xã Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MEDIAMART VIệT NAM TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0102516308-016 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Tân
Địa chỉ: Tổ 8B, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH TạI TỉNH BắC KạN - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VIễN THôNG TRí VIệT

Mã số thuế: 0103734186-015 - Người đại diện pháp luật: VU HOANG MY
Địa chỉ: Số 351, tổ 4, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CôNG TY Cổ PHầN DượC Và THIếT Bị Y Tế T.W.I - CHI NHáNH TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0104037766-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Chiến
Địa chỉ: Số nhà 21, ngõ 299 đường Kon Tum, tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH BưU CHíNH VIETTEL BắC KạN - TổNG CôNG TY Cổ PHầN BưU CHíNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104093672-006 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vũ Thắng
Địa chỉ: Số nhà 110 Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL BắC KạN - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-067 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Bằng
Địa chỉ: Số 46, tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà NướC MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VIETTEL TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0104831030-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tới
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH BắC KạN - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-093 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ HỒNG DUNG
Địa chỉ: Tầng 2 và 3, TTTM Vincom Bắc Kạn, đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH SàN GIAO DịCH BấT ĐộNG SảN SơN PHúC BắC KạN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SơN PHúC

Mã số thuế: 0104973691-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lĩnh
Địa chỉ: 198 đường Kon Tum, tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn