Tìm kiếm
Có 2.668 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BếN LứC

Mã số thuế: 0100111948-099 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 159 Quốc lộ 1A Khu phố 1, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0100112437-039 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thái Sơn
Địa chỉ: Số 2A, Phạm Văn Ngũ, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-149 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 3, Huỳnh Châu Sổ, Khu 1, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU VựC Gò ĐEN ĐôNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-156 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Minh Tâm
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu 1, ấp Chợ, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Long An

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Long An

Mã số thuế: 0101057919-012 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thượng
Địa chỉ: Số 93, Nguyễn Hữu Thọ KP3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và Tự ĐộNG HóA NăNG LượNG TạI LONG AN

Mã số thuế: 0105863010-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN KỲ ANH
Địa chỉ: 3745 ấp 4, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG TNG - CHI NHáNH PHíA NAM

Mã số thuế: 0105991855-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VIỆT HÀ
Địa chỉ: số B2.03, khu dân cư Long Phú, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU THủY SảN HảI PHòNG - CHI NHáNH Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0200871124-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Thủy
Địa chỉ: Lô D1-27, Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH TRầN FAMILY

Mã số thuế: 0201591673-002 - Người đại diện pháp luật: LƯƠNG DUY KHANG
Địa chỉ: Số 69 Quốc lộ 1, Khu 1, ấp Long Bình, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI VĩNH KHáNH - TRạM XăNG DầU MARI LONG AN

Mã số thuế: 0300135960-001 - Người đại diện pháp luật: Nông Quốc Mạnh
Địa chỉ: 109 Quốc lộ 1A, ấp Chánh, xã Long Hiệp, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

CôNG TY TNHH MINH THúY

Mã số thuế: 0300335617 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thu Thúy
Địa chỉ: 52B ấp 1, lô 3, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 1 TạI LONG AN

Mã số thuế: 0300408745-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Trần Chinh
Địa chỉ: Khu A7, đường số 1, Khu công nghiệp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HơI Kỹ NGHệ QUE HàN - Xí NGHIệP QUE HàN ĐIệN KHáNH HộI

Mã số thuế: 0300422482-010 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Vinh
Địa chỉ: Lô C4, đường số 1, khu công nghiệp Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT, THươNG MạI NHựT HữU

Mã số thuế: 0300457189 - Người đại diện pháp luật: Lương Lễ Hào
Địa chỉ: ấp 3A, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU KHí THàNH PHố Hồ CHí MINH-TạI LONG AN

Mã số thuế: 0300507707-015 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thành
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Long An

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN PHáT TRIểN THàNH PHố Hồ CHí MINH - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0300608092-050 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuần
Địa chỉ: Số 130-132, Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

CHI NHáNH LONG AN - TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0300649476-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Hùng
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Văn Siêu, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

CôNG TY TNHH CHAANG CHIIA (VIệT NAM)- CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0300692263-001 - Người đại diện pháp luật: Chien, Shui - Wang
Địa chỉ: Lô B28-1, B29, B30-2, Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An

CôNG TY TNHH E.LAND VIệT NAM - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0300808912-003 - Người đại diện pháp luật: Kim Jung Heon
Địa chỉ: Lô A3, Đường số 2, khu công nghiệp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

Chi nhánh DNTN Thương mại Tiến Cường

Mã số thuế: 0300901950-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: ấp Phước Toàn xã Long Hiệp, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An