Tìm kiếm
Có 626 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRựC NINH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-403 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Khanh
Địa chỉ: Đường 21B, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG GIAO THôNG 18 TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0101093258-004 - Người đại diện pháp luật: Võ Trọng Quỳnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Phú, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Lâm

Mã số thuế: 0101262788-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường
Địa chỉ: Xóm Phượng Tường, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Công ty cổ phần thương mại vận tải sông biển Phú An

Mã số thuế: 0101582273 - Người đại diện pháp luật: Ninh Bá Tường
Địa chỉ: Xóm Liên Phú - TTCát Thành, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CHI NHáNH NAM ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG Và QUảN Lý CôNG TRìNH VIệT NAM

Mã số thuế: 0102649516-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Huy Du
Địa chỉ: Khu Trung tâm UBND xã, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Bốn Mùa 368 Việt Nam

Mã số thuế: 0106881252-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Bá Đông
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN IDS VINA

Mã số thuế: 0108081854 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Hoan
Địa chỉ: Xóm 16, Thôn Thái Lãng, Xã Trực Nội, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CôNG TY TNHH MôI TRườNG Và TáI CHế VIệT ALU 2

Mã số thuế: 0108628946 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Khởi
Địa chỉ: Tổ dân phố Việt Cường (NR Trần Trung Thắng), Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0108705686-002 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Đội 5, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI KENNY

Mã số thuế: 0108919014 - Người đại diện pháp luật: VŨ QUANG ĐIỀU
Địa chỉ: Xóm 19, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CôNG TY TNHH NAM THIệN CHI NHáNH TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0200756266-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Nam
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ, Thôn Phú An, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Cá Giống Trực Ninh

Mã số thuế: 0600000107 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương
Địa chỉ: Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Cty TNHH Vận tải Sông biển Liên thành

Mã số thuế: 0600000273 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cát thành, , Huyện Trực Ninh, Nam Định

HTX cổ phần Nghĩa lộc

Mã số thuế: 0600000410 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cường
Địa chỉ: Thị Trấn Cổ lễ, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Tổ hợp dệt Tiền phương

Mã số thuế: 0600000499 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương định, , Huyện Trực Ninh, Nam Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Cầu

Mã số thuế: 0600001076 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Phó
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thị trấn Cổ Lễ, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DNTN Việt Cường

Mã số thuế: 0600006701 - Người đại diện pháp luật: Bùi đức Hải
Địa chỉ: Nhự Phương - Xã Phương Định, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DNTN Huy Hùng

Mã số thuế: 0600008272 - Người đại diện pháp luật: Ngô văn Hùng
Địa chỉ: Xã Trực Đạo, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DNTN Phúc Phin

Mã số thuế: 0600028832 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Phúc
Địa chỉ: Chợ Giá - Xã Trực Đạo, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Doanh nghiệp tư nhân Minh Chiến

Mã số thuế: 0600088327 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Chiến
Địa chỉ: Lô 12 vị trí 3+4 cụm công nghiệp tập trung thị trấn Cổ Lễ, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định