Tìm kiếm
Có 492 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã BìNH MINH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-639 - Người đại diện pháp luật: Dương Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Số 165/15, đường Ngô Quyền, khóm 1, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU BIOVET - CHI NHáNH MIềN NAM

Mã số thuế: 0105885021-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Vĩnh
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

TRUNG TâM DDS DưỡNG SINH ĐôNG Y KIM THOA � CHI NHáNH A39 - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và Hỗ TRợ NGHề VIệ

Mã số thuế: 0105935681-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thoa
Địa chỉ: Số 118, Đường Nguyễn Văn Thảnh, Khóm 2, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN KêNH PHòNG BệNH - CHI NHáNH MIềN TâY

Mã số thuế: 0108235913-013 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 96, Phan Văn Năm, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Khang - Chi Nhánh Bình Minh

Mã số thuế: 0301150104-009 - Người đại diện pháp luật: Lâm Chấn Cường
Địa chỉ: Số 544/10 khóm 1, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Cơ KHí TâN THANH TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0301367072-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thành
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và ô Tô Trường Long- Chi Nhánh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0301384695-003 - Người đại diện pháp luật: Lã Thị Thanh Phương
Địa chỉ: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN PHẩM HóA DầU LâM TàI CHáNH - CửA HàNG XăNG DầU PHướC HảI

Mã số thuế: 0301421996-004 - Người đại diện pháp luật: Lâm Bội Nghi
Địa chỉ: Thửa đất số 59, Tờ bản đồ số 29, Tổ 4, ấp Đông Hưng 3, Xã Đông Thành, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân

Mã số thuế: 0302087938-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Văn
Địa chỉ: Lô A2 19-20 Khu nhà ở chuyên gia, công nhân và dịch vụ Bình, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH MINH

Mã số thuế: 0302567652-115 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Mỹ Trân
Địa chỉ: Số 132 đường Ngô Quyền, khóm 1, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG - PHáT TRIểN NHà BảO LINH

Mã số thuế: 0303133739-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thanh
Địa chỉ: Lô C2 89 - 90 KDC Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

Cty TNHH Lưới Thép Hàn Song Hợp Lực - Chi Nhánh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0303429782-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Lan
Địa chỉ: Lô 6, đường A, khu công nghiệp Bình Minh, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIếN VươNG TạI MIềN TâY

Mã số thuế: 0304355389-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thanh Trung
Địa chỉ: Lô H5, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI ĐôNG HưNG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0310448698-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trần Lan Khanh
Địa chỉ: Số 544/10 Khóm 1, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KIM NôNG TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0311394597-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lành
Địa chỉ: Số 1473 tổ 14, ấp Thuận Tiến C, Xã Thuận An, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Trường Sa Tại Vĩnh Long

Mã số thuế: 0312650691-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Toàn
Địa chỉ: Tổ 10, khóm 1, Phường Thành Phước, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH VĩNH LONG - CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIếT Kế XâY DựNG GIA BảO

Mã số thuế: 0313071760-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thanh
Địa chỉ: Lô C2, 89-90 KDC Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH BìNH MINH - CôNG TY TNHH QUảN Lý BấT ĐộNG SảN VICTORIA

Mã số thuế: 0313477496-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thành
Địa chỉ: Lô A2-19 KDC Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CHI NHáNH BìNH MINH - CôNG TY TNHH TậP ĐOàN HOàNG QUâN

Mã số thuế: 0313763585-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Cường
Địa chỉ: Lô A2-19 KDC Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN GIáO DụC TRí TUệ - CHI NHáNH BìNH MINH

Mã số thuế: 0314543550-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
Địa chỉ: Số 102 đường Lê Văn Vị, Tổ 34, Khóm 2, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long