Tìm kiếm
Có 38 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Điện Biên Đông Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-572 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thức
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KHOáNG SảN HOA BAN

Mã số thuế: 5600179982 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông

Mã số thuế: 5600191281 - Người đại diện pháp luật: Cà Văn Nội
Địa chỉ: Thị trấn Điện Biên Đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Toàn Diện

Mã số thuế: 5600202624 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Viết Ba
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đắc Đạt

Mã số thuế: 5600214122 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI NGọC áNH

Mã số thuế: 5600217349 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tiến Đông
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tùng Lộc Điện Biên

Mã số thuế: 5600227918 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Thanh
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Hợp tác xã Thành Long

Mã số thuế: 5600239254 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vàng Nu

Mã số thuế: 5600249421 - Người đại diện pháp luật: Vàng Pà Nu
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A Chịa Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600252382 - Người đại diện pháp luật: Mùa A Chịa
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xáy Lầu

Mã số thuế: 5600268079 - Người đại diện pháp luật: Sùng A Lầu
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng So

Mã số thuế: 5600275647 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Hưng
Địa chỉ: Trung tâm Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tủa Pó

Mã số thuế: 5600280252 - Người đại diện pháp luật: Hạ A Dia
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 989 Nasa

Mã số thuế: 5600282186 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Truyền
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Sơn

Mã số thuế: 5600283415 - Người đại diện pháp luật: Cà Hải Biên
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG AN TườNG TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600283736 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vụ
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phan Quân Điện Biên

Mã số thuế: 5600286261 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Hợp Tác Xã Thành Luân

Mã số thuế: 5600293822 - Người đại diện pháp luật: Lò Ngọc ánh
Địa chỉ: Bản trung tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CôNG TY TNHH XâY DựNG NGUYễN HOàNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600296559 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Bản Na Phát, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI NAM THắNG TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600301583 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên