Tìm kiếm
Có 1.990 kết quả tìm kiếm
Công Ty Thuỷ Điện Hoà Bình

Mã số thuế: 0100100079-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY ĐIệN LựC HOà BìNH - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-019 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường QH7, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Xí NGHIệP DịCH Vụ ĐIệN LựC HòA BìNH

Mã số thuế: 0100100417-062 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Dũng
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CHI NHáNH TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY LâM NGHIệP HòA BìNH

Mã số thuế: 0100102012-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khương Lâm
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 12 - Xí Nghiệp Sông Đà 12.2

Mã số thuế: 0100105140-006 - Người đại diện pháp luật: Đào Tiến Hùng
Địa chỉ: Đường Trần Quý Cáp, Tổ 19, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY THàNH AN 116 ( TổNG CôNG TY THàNH AN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN )

Mã số thuế: 0100108663-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Xuân
Địa chỉ: Tổ 01, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI THUỷ 1 CảNG HOà BìNH

Mã số thuế: 0100109000-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Phố Ngọc, Xã Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

VIETTEL HOà BìNH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-047 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Châu
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CHI NHáNH TổNG CôNG TY VậN TảI THUỷ - CôNG TY XâY DựNG Và VậN TảI HOà BìNH

Mã số thuế: 0100109480-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Thắng
Địa chỉ: Xóm Tiểu Khu, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Công ty Bảo hiểm PJICO Hòa Bình

Mã số thuế: 0100110768-037 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 236, Đường Trần Hưng Đạo, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH HOà BINH

Mã số thuế: 0100111948-140 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Hoài
Địa chỉ: số 555, đường Cù Chính Lan, tổ 13, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0100112437-184 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Số 810 đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hoà Bình

Mã số thuế: 0100150619-015 - Người đại diện pháp luật: Lương Quang Minh
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH HOà BìNH

Mã số thuế: 0100233583-030 - Người đại diện pháp luật: Hà Công Pha
Địa chỉ: Số 878, tổ 17, đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Hoà Bình

Mã số thuế: 0100283873-098 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2 Toà nhà Viettel , xóm 8, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP Hà NộI TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0100514947-012 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hậu
Địa chỉ: Nhà điều hành Hilltop Valley Golf Club, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0100684716-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Quân
Địa chỉ: Nhà bà Hà Thị Thương, khu dân cư An Cư Xanh, tổ 11, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Hoà Bình

Mã số thuế: 0100686174-180 - Người đại diện pháp luật: Phạm Kiên Cường
Địa chỉ: Số 751, đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Phương Lâm Hoà Bình

Mã số thuế: 0100686174-751 - Người đại diện pháp luật: Đặng Lê Ngọc
Địa chỉ: Tổ 26, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH SôNG Đà HOà BìNH

Mã số thuế: 0100686174-752 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Số 106, đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình