Tìm kiếm
Có 663 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Duyên Hà - Nhà Máy Xi Măng Duyên Hà

Mã số thuế: 0100520789-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Duyên
Địa chỉ: Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hoa Lư Ninh Bình

Mã số thuế: 0100686174-496 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng
Địa chỉ: Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Công Ty TNHH Tiến Huyền - Chi Nhánh Tại Ninh Bình

Mã số thuế: 0100952429-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Anh Tiến
Địa chỉ: Thôn Đam Khê, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ INNOVN - VăN PHòNG ĐạI DIệN NINH BìNH

Mã số thuế: 0104612631-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thường
Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Công ty TNHH mỹ phẩm Dawn Việt Nam - Chi nhánh 2

Mã số thuế: 0104634995-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khắc Sách
Địa chỉ: Km4, thôn Tân Mỹ, xã Ninh Mỹ, , Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN Hạ TầNG VIệT NAM - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0105958015-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Thuận
Địa chỉ: Thôn La Phù, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Paragon Việt Nam Tại Ninh Bình

Mã số thuế: 0106386480-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn Tràng An, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và THươNG MạI MINH KHôI - TAM COC HOLIDAY VILLA HOTEL & SPA

Mã số thuế: 0106830931-002 - Người đại diện pháp luật: LẠI THỊ HUYỀN
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thái Dương - Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0107157349-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Giang
Địa chỉ: Thôn Yên Trạch, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ SEN RừNG

Mã số thuế: 0107692794 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thọ
Địa chỉ: Số nhà 412, phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KYFAN

Mã số thuế: 0107919808 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Phương
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Tuân Cáo, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY TNHH VIễN THôNG HUYềN ANH

Mã số thuế: 0107957200 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Đội 1, Xóm Đông Hoa, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN KHANG ANH

Mã số thuế: 0108311610 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Định
Địa chỉ: Đường 12C, Cầu Ninh Hòa, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN MUMGO

Mã số thuế: 0108599445 - Người đại diện pháp luật: Vương Thị Việt Hà
Địa chỉ: Số nhà 467, Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CHI NHáNH NINH BìNH - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LONG Vĩ

Mã số thuế: 0108626843-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU VĨ
Địa chỉ: Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và GIảI PHáP NướC TâN á ĐạI THàNH TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0108705661-014 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Km số 5, phố Mỹ Lộ, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0108705693-035 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Phố Mỹ Lộ, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

NHà MáY MILK - CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư CôNG NGHệ TRí LựC VIệT

Mã số thuế: 0109198319-001 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN TIẾN
Địa chỉ: Km số 7, Quốc lộ 1A- phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Chi nhánh Công ty CP địa ốc V.S.G - Nhà máy nước Boo VSG

Mã số thuế: 0303208977-004 - Người đại diện pháp luật: Chu Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, , Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN TRUNG NGHĩA

Mã số thuế: 0600347388 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hồng Phong
Địa chỉ: Phố Cầu huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình